Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Omtentor i januari, 2022-2023
Tisdag 3 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multisal
NBAM01
(NBAM00)
  Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Damiano Ognissanti
SB
Multisal
MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Elin Götmark
SB-L400 MMG410   Numerisk analys Larisa Beilina
SB-M415 MMG631 MVE165 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Ann-Brith Strömberg
SB-M415 MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
SB-L400 L9MA30

LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra

Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
SB Multisal
SB
Multisal
MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
Tisdag 3 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB-M500 MSG810 MVE055 Matematisk statistik och diskret matematik Moritz Scahuer
SB
Multisal
MMA330   Kommutativ algebra Per Salberger
Onsdag 4 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multisal
MMG600   Reell analys Ulla Dinger
SB3-L110 MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering (OBS! 5 timmar, kl 8.30-13.30) Axel Ringh
SB
Multisal
MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Onsdag 4 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multisal
MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnaiselärare, Linjär algebra 2
Genkai Zhang
SB
Multisal
MMG610   Diskret matematik Jeff Steif
SB
Multisal
MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
SB
Multisal
L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Oskar Allerbo
Torsdag 5 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-L216 MMG300   Flervariabelanalys, del 2 David Witt Nyström
SB-L400 MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
SB3-L110 MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
SB-L200 L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för lärare gymnasielärare, Envariabelanalys
Julia Brandes
Torsdag 5 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multisal
MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
SB
Multisal
MMG710 TMA362 Fourieranalys Michael Björklund
SB
Multisal
MMA600 TMA265 Numerisk linjär algebra Larisa Beilina
SB-L308 MSA101 MVE187 Computational methods for Bayesian statistics Petter Mostad