Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag omvilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14, (info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Omtentamensschema juni, VT 2019
Måndag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
enligt nya upplägget. Gäller den som är nyregistrerad på kursen ht-18, eller registrerad tidigare men inte har någon av delkurserna avklarade.
Lukas Maly
SB NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
enligt gamla upplägget. Gäller den som har varit registrerad på
kursen  ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 2.
Lukas Maly
Onsdag 5 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
enligt nya upplägget. Gäller dig som är nyregistrerad på kursen ht-18, eller registrerad tidigare men inte har någon av delkurserna avklarade enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger
SB NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
enligt gamla upplägget. Gäller dig som har varit registrerad på kursen ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 1 enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger
Måndag 10 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
M
SB
MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
SB MMA100   Topologi Jeff Steif
SB MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 Vilhelm Adolfsson
SB L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Måndag 10 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
SB
Multi
MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Hasse Carlsson
SB MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Staffan Nilsson
SB MSA650 MVE210 Linjära mixade modeller för longitudinella data Ziad Taib
Tisdag 11 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
M MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Simone Calogero
SB
Multi
MSG200 MVE155 Statistical inference Serik Sagitov
M MSA251 TMS032 Försöksplanering och urvalsteori Anders Muszta
SB MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanays
Elin Götmark
Tisdag 11 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer Mohammad Asadzadeh
Onsdag 12 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Jonathan Nilsson
SB MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Magnus Goffeng
Onsdag 12 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
SB MMA130   Distributionsteori Håkan Samuelsson Kalm
SB MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 Vilhelm Adolfsson
SB L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare/
Olle Häggström