Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6.
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6.Omtentamensschema juni, VT 2021
Tisdag 1 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att du måste ha avklarat Möbiusduggorna 1-6 på NBAM00 Del 1 senast den 25 maj för att få skriva tentan den 1 juni. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
Torsdag 3 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
Observera att du måste ha avklarat Möbiusduggorna 1-6 på NBAM00 Del 2 senast den 27 maj för att få skriva tentan den 3 juni. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
Tisdag 8 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
Distans MMA100   Topologi Tatiana Shulman
Tisdag 8 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Zoran Konkoli
Distans MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Aila Särkkä
Distans L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Distans MSA251 TMS032 Försöksplanering och urvalsteori Marina Axelson-Fisk
Distans MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 -
Onsdag 9 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
Distans MMA130   Distribrutionsteori Håkan Samuelsson Kalm
Distans MSG200 MVE155 Statistical inference Serik Sagitov
Distans MSA650 MVE210 Linjära mixade modeller för longitudinella data José Sánchez
Distans MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanays
Elin Götmark
Onsdag 9 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer David Cohen
Torsdag 10 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Alexander Stolin
Torsdag 10 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
Distans MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Simone Calogero
Distans MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 -
Distans MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Mattias Lennartsson
Distans L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare