Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


Information om tentamensplats anslås via anslag i Canvas (på huvudsidan) senast 4 dagar före tentamen äger rum.
Vid frågor om tentamensplats kontakta tentamen.stodet@chalmers.se


Information about the place for the examination is posted via an announcement in Canvas (on the main page) no later than 4 days before the examination.For questions about the place of the examination, contact tentamen.stodet@chalmers.se

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.Omtentamensschema juni, VT 2022
Tisdag 31 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
NBAM01
(NBAM00)
  Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Damiano Ognissanti
Torsdag 2 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
NBAM01
(NBAM00)
  Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
Onsdag 8 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
MMA100   Topologi Tatiana Shulman
MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanays
Elin Götmark
Onsdag 8 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Simon Larson
MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Tony Johansson
L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
MSF100 MVE326 Principer för statistisk slutledning Umberto Picchini
MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 Simone Calogero
Torsdag 9 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MVG301   Programmering med Python Katarina Blom
MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
MSG200 MVE155 Statistisk slutledning Serik Sagitov
MSA680   Data scinece för biomedicin José Sánchez
Torsdag 9 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer David Cohen
Fredag 10  juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
MMA211   Högre differentialkalkyl Daniel Persson
MMA630 MVE565 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
This exam is cancelled. Contact examiner Annika Lang (langa@chalmers.se) for oral examination.
Annika Lang
LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Johan Wästlund
Fredag 10 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Irina Pettersson
MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 Simone Calogero
MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Eusebio Gardella
L9MA10
LGMA10
  Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare