Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.
OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.Omtentamensschema juni, VT 2022
Tisdag 31 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-H2 NBAM01
(NBAM00)
Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Damiano Ognissanti
Torsdag 2 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HA4 NBAM01
(NBAM00)
Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
Onsdag 8 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MMG500
MVE150
Algebraiska strukturer Per Salberger
SB Multisal MMA100 Topologi Tatiana Shulman
SB Multisal MMGF20
LGMA50
Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för lärare, Flervariabelanays
Elin Götmark
Onsdag 8 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMGD30
TMV170
Matematisk analys D Simon Larson
SB Multisal MSG830 Statistisk analys och experimentplanering Tony Johansson
  L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
SB Multisal MSF100
MVE326
Principer för statistisk slutledning Umberto Picchini
SB Multisal MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 1 Simone Calogero
Torsdag 9 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MVG301 Programmering med Python Katarina Blom
SB Multisal MVG300 Programmering med MATLAB Katarina Blom
SB Multisal MSG200
MVE155
Statistisk slutledning Serik Sagitov
SB Multisal MSA680 Data scinece för biomedicin José Sánchez
Torsdag 9 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG800
TMA372
Partiella differentialekvationer David Cohen
Fredag 10  juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multisal MMG300 Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
SB Multisal MMA211 Högre differentialkalkyl Daniel Persson
  MMA630
MVE565
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
This exam is cancelled. Contact examiner Annika Lang (langa@chalmers.se) for oral examination.
Annika Lang
SB Multisal LGMA50
MMGL62
Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Johan Wästlund
Fredag 10 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMA711
TMA285
Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Irina Pettersson
SB Multisal MMGK11 Naturvetarmatematik A1, del 2 Simone Calogero
SB Multisal MMGF30 Transformteori och analytiska funktioner Eusebio Gardella
SB Multisal L9MA10
LGMA10
Matematik för lärare 1 åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare