Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag omvilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14, (info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Omtentamensschema påsk, VT 2019
Onsdag 24 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
SB
Multi
MSG800 MVE170 Stochastic processes Patrik Albin  
Torsdag 25 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG110   Geometri (OBS! 2:a omtentan) Maria Roginskaya
SB MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm  
SB L9MA45
LGMA40
  Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
Jonny Lindström
Torsdag 25 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MSG500 MVE190 Linear statistical methods Umberto Picchini
SB
Multi
MMGD20 TMV216 Linjär algebra D Katarina Blom  
SB MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Julia Brandes
Fredag 26 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/Maria Roginskaya
M MMG810 MVE095 Optioner och matematik Alexandr Usachev  
Fredag 26 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MSA150 MVE140 Foundations of probability theory Sergey Zuev
M MSG810   Matematisk statistik och diskret matematik enbart Fysikprogrammet Hossein Raufi