Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.Alla tentorna kommer ske på distans.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Omtentamensschema påsk, VT 2021
Lördag 27 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
Observera att du måste ha avklarat Möbiusduggorna 1-6 på NBAM00 del 2 senast den 20 mars för att få skriva tentan den 27 mars. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
Onsdag 7 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
Distans MSG800 MVE170 Stochastic processes Patrik Albin
Torsdag 8 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
Distans MMA511 TMA521 Storskalig optimering Ann-Brith Strömberg
Distans L9MA45
LGMA40
  Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
Jonny Lindström
Torsdag 8 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MSG500 MVE190 Linear statistical methods Umberto Picchini
Distans MMGD20 TMV216 Linjär algebra D  
Distans MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Per Salberger
Fredag 9 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/Mats Andersson
Distans MMG810 MVE095 Optioner och matematik Simone Calogero
Fredag 9 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MSA150 MVE140 Foundations of probability theory Sergey Zuev
Distans MMG110   Geometri Maria Roginskaya