Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Omtentamensschema påsk, VT 2022
Måndag 11 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-M415 MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
SB-L516 MSG800 MVE170 Stochastic processes Patrik Albin
Måndag 11 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB-L308 MMA310   Galoisteori Jan Stevens
Tisdag 12 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MC MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
SB-L308 MMA511 TMA521 Storskalig optimering Ann-Brith Strömberg
ML13 L9MA45   Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs Jonny Lindström
MC LGMA40   Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs Jonny Lindström
ML13 L9MA40   Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs Jonny Lindström
Tisdag 12 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
ML13 MSG500 MVE190 Linear statistical methods Umberto Picchini
SB-M415 MMGD20 TMV216 Linjär algebra D Tobias Gebäck
SB-L400 MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Per Salberger
Onsdag 13 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HA4 MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/Richad Lärkäng
SB-H2 MMG810 MVE095 Optioner och matematik Simone Calogero
Onsdag 13 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
ML14 MSA150 MVE140 Foundations of probability theory Sergey Zuev
SB
Multi
MMG100   Elementär talteori Johan Berglind