Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.Omtentamensschema påsk, VT 2023
Måndag 3 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
  MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
  MSG800 MVE170 Stochastic processes Patrik Albin
Måndag 3 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
  MMA511 TMA522 Storskalig optimering Ann-Brith Strömberg
Tisdag 4 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
  MMG810 MVE095 Optioner och matematik Maria Roginskaya
  L9MA45
LGMA40
L9MA40
  Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningkurs
Jonny Lindström
Tisdag 4 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
  MSG500 MVE190 Linear statistical models Umberto Picchini
Onsdag 5 april
förmiddag (kl 8.30-12.30)
  MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/Richad Lärkäng
  MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
Onsdag 5 april
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
  MSA150 MVE140 Foundations of probability theory Sergey Zuev
  MMG110   Geometri Maria Roginskaya
  MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Per Salberger