Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal

SB = Samhällsbyggnad (fd Väg och vatten), Sven Hultins gata 6 (utanför trapphuset finns anslag om vilken sal tentan går i)
SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
M = Maskinhuset (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i )
H = Hörsalslängan (i första byggnaden HA1, Hörsalsvägen 4, finns anslag om vilken sal tentan går i)
E = Elektro, Hörsalsvägen 11 (innanför entrédörren finns anslag i vilken sal tentan går)


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.


Tentamensschema V1, 2019
Måndag 18 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 Vilhelm Adolfsson
Måndag 18 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
H MMA100   Topologi Jeff Steif
Tisdag 19 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Simone Calogero
Tisdag 19 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MSG200 MVE155 Statistical Inference Serik Sagitov
M MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
Elin Götmark
Onsdag 20 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H MSA251 TMS032 Försöksplanering och urvalsteori Anders Muszta
H L9MA10
LGMA10
  Matematik 1 för lärare åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik 1 för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Onsdag 20 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer Mohammad Asadzadeh
Torsdag 21 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 Vilhelm Adolfsson
H MSA650 MVE210 Linjära mixade modeller för longitudinella data Ziad Taib
Torsdag 21 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Hasse Carlsson
M LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Jonathan Nilsson
Fredag 22 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
H MSG830   Statistisk analys och experimentplanering  Staffan Nilsson
H MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Magnus Goffeng
Fredag 22 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
H MMA130   Distributionsteori Håkan Samuelsson Kalm
Tisdag 26 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB L9MA10
LGMA10
  Matematik 1 för lärare åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik 1 för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare/
Olle Häggström