Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag omvilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14, (info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Tentamensschema V2, 2019
Måndag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
Måndag 3 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Tisdag 4 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMA430 TMA026 Partiella differentialekvationer II Axel Målqvist
Tisdag 4 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H
SB Multi
MMG300   Flervariabelanalys, del 2 Lyudmila Turowska
Onsdag 5 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MSA301 TMS016 Spatial statistik och bildanalys David Bolin
Onsdag 5 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMG720   Differentialgeometri Jan Stevens
Fredag 7 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG600   Reell analys Ulla Dinger
M
H
L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
Reimond Emanuelsson
Fredag 7 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MMG410   Numerisk analys Larisa Beilina
H MSG810 MVE051 Matematisk statistik och diskret matematik Nancy Abdallah
SB
H
MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Andreas Petersson