Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal

SB = Samhällsbyggnad (fd Väg och vatten), Sven Hultins gata 6 (utanför trapphuset finns anslag om vilken sal tentan går i)
SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
M = Maskinhuset (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i )
H = Hörsalslängan (i första byggnaden HA1, Hörsalsvägen 4, finns anslag om vilken sal tentan går i)
E = Elektro, Hörsalsvägen 11 (innanför entrédörren finns anslag i vilken sal tentan går)


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.


Tentamensschema H2, HT 2018
Torsdag 20 december
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
Måndag 14 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MSG800 MVE170 Basic stochastic processes Patrik Albin
Tisdag 15 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
Tisdag 15 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
enligt nya upplägget. Gäller dig som är nyregistrerad på kursen ht-18, eller registrerad tidigare men inte har någon av delkurserna avklarade enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger
H NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
enligt gamla upplägget. Gäller dig som har varit registrerad på kursen ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 1 enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger
Onsdag 16 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MSA150 MVE140 Foundations of probability theory Sergey Zuyev
Onsdag 16 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
Multi
MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Julia Brandes
Torsdag 17 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H MSG500 MVE190 Linear statistical models Umberto Picchini
Torsdag 17 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MMGD20 TMV216 Linjär algebra D Katarina Blom
Fredag 18 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/
Maria Roginskaya
SB MMG810 MVE095 Optioner och matematik Simone Calogero
SB MSG810   Matematisk statistik och diskret matematik OBS! Endast Fysikprogrammet Hossein Raufi
SB MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Anders Muszta
SB MSA250   Statistisk försöksplanering OBS! Omtenta Aila Särkkä
M L9MA45
LGMA40
  Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
Jonny Lindström  
Lördag 23 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 (OBS! Omtenta)
enligt nya upplägget. Gäller dig som är nyregistrerad på kursen ht-18, eller registrerad tidigare men inte har någon av delkurserna avklarade enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger
SB
Multi
NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 (OBS! Omtenta)
enligt gamla upplägget. Gäller dig som har varit registrerad på kursen ht-17 eller tidigare och som har avklarat Del 1 enligt gamla upplägget.
Ulla Dinger