Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal,
Sven Hultins gata 8
Pga ombyggnation hösten 2019 är enklaste sättet att ta sig till SB Multi Betongvägen  9
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8
Due to reconstruction autumn 2019 the easiest way to reach SB Multi hall is through Betongvägen 9

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Tentamensschema H1, 2019

Torsdag 24 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Stefan Lemurell
Fredag 25 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
Måndag 28 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMG710 TMA362 Fourieranalys Michael Björklund
Måndag 28 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MSA101 MVE187 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Petter Mostad
Tisdag 29 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
M MSG810 MVE055 Matematisk statistik och diskret matematik Nancy Abdallah
SB MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
Tisdag 29 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
H MMA600 TMA265 Numerisk linjär algebra Larisa Beilina
Onsdag 30 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
Onsdag 30 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
Torsdag 31 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB NBAM00   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att en del av tentan är datorbaserad och sker vid annat tillfälle.
Ulla Dinger
H MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2
Genkai Zhang
H L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
H MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering (OBS! 5 timmar, kl 8.30-13.30) Emil Gustavsson/
Michael Patriksson
Fredag 1 november
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMA201   Representationsteori Hjalmar Rosengren