Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

OBSERVERA! Alla tentorna blir på distans.

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Tentamensschema V1, 2021
Måndag 15 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 Vilhelm Adolfsson
Måndag 15 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer David Cohen
Måndag 15 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MVG300   Programmering med MATLAB Katarina Blom
Distans MMA100   Topologi Tatiana Shulman
Tisdag 16 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Simone Calogero
Tisdag 16 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MSG200 MVE155 Statistical Inference Serik Sagitov
Distans MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
Elin Götmark
Onsdag 17 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MSA251 TMS032 Försöksplanering och urvalsteori Marina Axelson-Fisk
Distans L9MA10
LGMA10
  Matematik 1 för lärare åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik 1 för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Torsdag 18 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 Vilhelm Adolfsson
Distans MSA650 MVE210 Linjära mixade modeller för longitudinella data José Sánchez
Torsdag 18 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Zoran Konkoli
Distans LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymnasielärare, Agebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Alexander Stolin
Fredag 19 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
Distans MSG830   Statistisk analys och experimentplanering  Aila Särkkä
Distans MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Mattias Lennartsson
Fredag 19 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
Distans MMA130   Distributionsteori Håkan Samuelsson Kalm
Tisdag 23 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans L9MA10
LGMA10
  Matematik 1 för lärare åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik 1 för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare