Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

OBSERVERA! Alla tentorna blir på distans.

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.Tentamensschema V2, 2021
Lördag 29 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MVB100   Matematikens guide till Ganymedes OBS! ingen skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter istället. Kontakta examinator Torbjörn Lundh för mer information. torbjorn.lundh@chalmers.se Torbjörn Lundh/
Maria Sunidn
Måndag 31 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG511 MVE162 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
Måndag 31 maj
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MSA400 MVE220 Finansiell risk Holger Rootzen
Tisdag 1 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMA430 TMA026 Partiella differentialekvationer II Axel Målqvist
Tisdag 1 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG300   Flervariabelanalys, del 2 David Witt-Nyström
Onsdag 2 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG720   Differentialgeometri Jan Stevens
Distans MSA301 TMS016 Spatial statistik och bildanalys Aila Särkkä
Torsdag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG631 MVE165 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Ann-Brith Strömberg
Fredag 4 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MMG600   Reell analys Ulla Dinger
Distans L9MA20
LGMA20
  Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
Reimond Emanuelsson
Fredag 4 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
Distans MMG410   Numerisk analys Larisa Beilina
Distans MSA410 TMS088 Finansiella tidsserier Annika Lang
Distans LGMA62 TMA227 Matematik 6 för gymnaislärare, Matematisk fördjupning Alice Kozakevicius
Lördag 5 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
Distans MSG810 MVE051 Matematisk statistik och diskret matematik Timo Vilkas