Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Tentamensschema H1, 2021

Lördag 25 september
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG100   Elementär talteori (OBS! 1:a omtentan) Johan Berglind
Fredag 8 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M
(ML2)
LGMA62 TMA227 Matematik 6 för gymnaislärare, Matematisk fördjupning
(OBS! 2:a omtentan)
Alice Kozakevicius
Torsdag 21 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M
(ML11, 13, 14, 15 och 16)
MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Elin Götmark
Fredag 22 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M
(ML13, 15, 16)
L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Serik Sagitov
Måndag 25 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M
(ML1)
MMG710   Fourieranalys Michael Björklund
Tisdag 26 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
H
(HC1)
MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
SB
(SB-L208)
MSG810 MVE055 Matematisk statistik och diskret matematik Moritz Schauer
SB
(SB-L200)
MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
Tisdag 26 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
(SB-L308)
MMA600 TMA265 Numerisk linjär algebra Larisa Beilina
Onsdag 27 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
(SB-L208)
MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
Onsdag 27 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB
(SBH1, 2)
MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
Torsdag 28 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi,
SBL200,
SBL216
NBAM01   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Damiano Ognissanti
M
(MA, MB, MC)
MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2
Genkai Zhang
SB Multi MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering (OBS! 5 timmar, kl 8.30-13.30) Emil Gustavsson/
Ann-Brith Strömberg
SB
(SB-H1, SB-H2)
L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
Fredag 29 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
(SB-L516)
MMA201   Representationsteori Hjalmar Rosengren
Lördag 30 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
(SBL200, SBL216)
MSA101 MVE187 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Petter Mostad