Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


Information om tentamensplats anslås via anslag i Canvas (på huvudsidan) senast 4 dagar före tentamen äger rum.
Vid frågor om tentamensplats kontakta tentamen.stodet@chalmers.se


Information about the place for the examination is posted via an announcement in Canvas (on the main page) no later than 4 days before the examination.For questions about the place of the examination, contact tentamen.stodet@chalmers.se

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Tentamensschema V1, 2022
Måndag 14 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 1 Simone Calogero
Lördag 26 februari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
NBAM01
(NBAM00)
  Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2 - Omtentamen
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
Måndag 14 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MMG800 TMA372 Partiella differentialekvationer David Cohen
Måndag 14 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MVG301   Programmering med Python Katarina Blom
MVG300   Programmering med Matlab OBS! omtenta Katarina Blom
MMA100   Topologi Tatiana Shulman
Tisdag 15 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MMA711 TMA285 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Irina Pettersson
Tisdag 15 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MSG200 MVE155 Statistical Inference Serik Sagitov
MMGF20
LGMA50
  Flervariabelanalys (för fysiker)
Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys
Elin Götmark
Onsdag 16 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L9MA10
LGMA10
  Matematik 1 för lärare åk 7-9, Aritmetik och algebra
Matematik 1 för gymnasielärare, Aritmetik och algebra
Laura Fainsilber
Torsdag 17 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MMGK11   Naturvetarmatematik A1, del 2 Simone Calogero
MSA680   Data science for biomedicin José Sánchez
MSA620   Design och analys av kliniska försök OBS! omtenta
Om du är intresserad av att tentera denna kursen kontakta examinator, José Sánchez (sanchezj@chalmers.se)
José Sánchez
Torsdag 17 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MMA630 MVE565 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Annika Lang
MMGD30 TMV170 Matematisk analys D Simon Larson
LGMA50
MMGL62
  Matematik 5 för gymnasielärare, Agebra och talteori
Algebra och talteori för gymnasielärare
Johan Wästlund
Fredag 18 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MMG300   Flervariabelanalys, del 1 Andreas Rosén
MSG830   Statistisk analys och experimentplanering  Tony Johansson
MMGF30   Transformteori och analytiska funktioner Eusebio Gardella
Fredag 18 mars
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MMG500 MVE150 Algebraiska strukturer Per Salberger
MMA211   Högre differentialkalkyl Daniel Persson
Lördag 19 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
MSF100 MVE326 Statistical inference principles Umberto Picchini
Tisdag 22 mars
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L9MA10
LGMA10
  Matematik 1 för lärare åk 7-9, Kombinatorik och geometri
Matematik 1 för gymnasielärare, Kombinatorik och geometri
Johanna Pejlare