Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.

SB = Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6 (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
SB = Samhällsbyggnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 6 (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

SB Multi = Samhällsbyggnad, Multisal, Sven Hultins gata 8
SB Multi Hall in Samällsbygnad (Civil Engineering), address Sven Hultins gata 8

M = Maskinhuset, Hörsalsvägen 7A (innanför entrédörren finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
M =  Mechanical Engineering building, address Hörsalsvägen 7A (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

H = Hörsalslängan, Hörsalsvägen 4-14 (I övre del av Hörsalslängan finns anslag om vilken sal tentan går i en timme före start).
H = Upper part of Hörsalslängan, address Hörsalsvägen 4-14,(info about the exam halls on the bulletin boards one hour before start).

L = Lindholmen, huset Saga, Hörselgången 4  (exakt tentamenslokal finns på anslag i entrén en timme före start).
L = Lindholmen, building Saga, address Hörselgången 4  (info on bulletin boards in entrance one hour before start).

L Conference Centre = Lindholmen Conference Center, adress Lindholmspiren 5, entréplan (byggnad "Navet")
L Conference Centre = Lindholmen Conference Center, address Lindholmspiren 5, entrance floor (building "Navet")

OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Tentamensschema H2, 2021
Fredag 7 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
Måndag 10 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MSG800 MVE170 Basic stochastic processes Patrik Albin
Tisdag 11 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
SB
Multi
MMA310   Galoisteori Jan Stevens
Tisdag 11 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MSG500 MVE190 Linear statistical models Umberto Picchini
Onsdag 12 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Per Salberger
Torsdag 13 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
M MMG810 MVE095 Optioner och matematik Simone Calogero
Torsdag 13 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
L  MMGD20 TMV216 Linjär algebra D Tobias Gebäck
Fredag 14 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
L
Conference
Center
NBAM01   Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
L
Conference
Center
MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Tony Johansson
L
Conference
Center
LGMA40
L9MA45
L9MA40
  Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 ….
Jonny Lindström  
Fredag 14 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
M MMA511 TMA521 Storskalig optimering Ann-Brith Strömberg
Lördag 15 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB
Multi
MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/
Richard Lärkäng
SB
Multi
MSA150 MVE140 Foundations of probability theory Sergei Zuyev