Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Tentamensschema V2, 2022
Måndag 30 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HC4 MMG511
MVE162
Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Alexei Heintz
Måndag 30 maj
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
HB2 MSA400
MVE220
Finansiell risk Holger Rootzen
Tisdag 31 maj
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-L516 MMA430
TMA026
Partiella differentialekvationer II Axel Målqvist
Tisdag 31 maj
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG300 Flervariabelanalys, del 2 David Witt-Nyström
Onsdag 1 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
ML13 MMG610 Diskret matematik Jeff Steif
HA3 MSG810
MVE510
Matematisk statistik och diskret matematik
OBS! Dag och tid har ändrats.
Timo Vilkas
MA
MB
MC
SB-M500  MSA301
TMS016
Spatial statistik och bildanalys Aila Särkkä
Torsdag 2 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HA1 MMG631
MVE165
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Ann-Brith Strömberg
Fredag 3 juni
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-L216 MMG600 Reell analys Ulla Dinger
SB-L408 MSF200
MVE330
Stokastiska processer Jakob Björnberg
SB Multisal L9MA20
LGMA20
Matematik 2 för lärare åk 7-9, Envariabelanalys
Matematik 2 för gymnasielärare, Envariabelanalys
Julia Brandes
Fredag 3 juni
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multisal MMG410 Numerisk analys Larisa Beilina
SB-L516 MSA410
TMS088
Finansiella tidsserier Annika Lang
MC LGMA62
TMA227
Matematik 6 för gymnaislärare, Matematisk fördjupning Tony Johansson