Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.


Tentamensschema H1, 2022

Lördag 24 september
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi MMG110   Geometri (OBS! 1:a omtentan) Maria Roginskaya
Fredag 7 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB Multi LGMA62 TMA227 Matematik 6 för gymnasielärare, Matematisk fördjupning
(OBS! 2:a omtentan)
Tony Johansson
Torsdag 20 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-H2
SB-H7
SB-H8
MMG200   Matematik 1, Inledande algebra Elin Götmark
Fredag 21 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Sannolikhetslära och statistik
Matematik 3 för gymnasielärare, Sannolikhetslära och statistik
Oskar Allerbo
Måndag 24 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HB4 MMG710   Fourieranalys Michael Björklund
Måndag 24 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
MA MMA330   Kommutativ algebra Per Salberger
Tisdag 25 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB3-L112
SB3-L113
MSG110   Sannolikhetsteori Johan Tykesson
MB
MC
MSG810 MVE055 Matematisk statistik och diskret matematik Moritz Schauer
SB-L516 MSA350 TMS165 Stokastisk analys, del 1 Patrik Albin
Tisdag 25 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB3-L113 MMA600 TMA265 Numerisk linjär algebra Larisa Beilina
Onsdag 26 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HC3 MMA400 TMA401 Tillämpad funktionalanalys Håkan Andreasson
Onsdag 26 oktober
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB-H1
SB-H2
MMGF11   Analys och linjär algebra, del 1 Julia Brandes
Torsdag 27 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi NBAM01
(NBAM00)
  Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 1
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Damiano Ognissanti
SB-H3
SB-H4
SB-H5
SB-H6
SB-H7
MMG400
LGMA66
  Linjär algebra II
Matematik 6 för gymnasielärare, Linjär algebra 2
Genkai Zhang
ML11 MMG621 TMA947 Ickelinjär optimering (OBS! 5 timmar, kl 8.30-13.30) Axel Ringh
SB3-L110
SB3-L112
SB3-L113
L9MA30
LGMA30
  Matematik 3 för lärare åk 7-9, Linjär algebra
Matematik 3 för gymnasielärare, Linjär algebra
Johan Wästlund
Lördag 29 oktober
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-L300 MSA101 MVE187 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Petter Mostad