Anmälan (obligatorisk) till tentamen görs via GU:s studentportal.
Registration (compulsory) for the exam is done via GU's student portal.


OBS! Tentamen ställs in om ingen har anmält sig.
NOTE! If no student register for the exam it is canceled.

Tentamensschema H2, 2022
Lördag 7 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi MMG200   Matematik 1, Linjär algebra Anders Södergren
Måndag 9 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
SB-L200 MSG800 MVE170 Basic stochastic processes Patrik Albin
SB-L216
Tisdag 10 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB Multi NBAM01
(NBAM00)
  Naturvetenskapligt basår, Matematik, del 2
Observera att tentamensanmälan sker i Möbius, och du måste ha avklarat årets Möbiusduggor för att kunna anmäla dig. Se mer information på kurshemsidan.
Ulla Dinger
SB Multi MMG700   Analytiska funktioner Håkan Samuelsson Kalm
Tisdag 10 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
HA2 MSG500 MVE190 Linear statistical models Umberto Picchini
Onsdag 11 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
ML11 MMGF11   Analys och linjär algebra, del 2 Per Salberger
ML13
Torsdag 12 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HC3 MMG810 MVE095 Optioner och matematik Maria Roginskaya
Fredag 13 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
SB-H3 MMG200   Matematik 1, Envariabelanalys Martin Hallnäs/
Richard Lärkäng
SB-H4
SB-H5
SB-H6
SB-L208
SB3-L112 MSG830   Statistisk analys och experimentplanering Serik Sagitov
ML11 LGMA40
L9MA45
L9MA40
  Matematik 4 för gymnasielärare, Analys, fortsättningskurs
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys fortsättningskurs
Matematik 4 för lärare åk 7-9, Analys, fortsättningskurs
Jonny Lindström  
ML14
ML14
Fredag 13 januari
eftermiddag (kl 14.00-18.00)
HA2 MMA511 TMA522 Storskalig optimering Ann-Brith Strömberg
Lördag 14 januari
förmiddag (kl 8.30-12.30)
HB2 MSA150 MVE140 Foundations of probability theory Sergey Zuyev