Allmänt
Trots att du läser på ett utbildningsprogram måste du anmäla dig i förväg till de kurser du vill läsa nästa termin, undantaget de kurser inom basblocket till vilka du eventuellt blir gruppanmäld, se information nedan.

Anmälan till kurser inom program görs via www.antagning.se. För att kunna söka kurser inom program måste du vara inloggad som programstudent, vilket du blir om du loggar in via Studentportalen med ditt användarnamn och lösenord till ditt studentkonto vid GU. Du får anmäla dig till högst 45 hp.

Sista anmälningsdag är den 15 april. Antagningsbesked får du per e-post ca 9 juli, och det måste besvaras senast det datum som anges i antagningsbeskedet annars förlorar du din plats.

Om du har frågor eller problem med ansökan är du välkommen till studievägledaren vid Matematiska vetenskaper:
Damiano Ognissanti
tel: 031-772 3505
e-post: svl.math@gu.se
Inför termin 3
Ni som nu går årskurs 1 (dvs tillhör Kull H14) på Matematikprogrammet kommer att gruppanmälas till följande kurser under hösten 2015.

Kurskod
Namn
Tid
Förkunskapskrav
MMG400
Linjär algebra II (7,5 hp)
sep-okt
MMG300 Flervariabelanalys
MSG110
Sannolikhetsteori (7,5 hp)
sep-okt
MMG300 Flervariabelanalys
MSG800
Grundläggande stokastiska processer (7,5 hp)
nov-jan
MSG110 Sannolikhetsteori
DIT012
Imperativ programmering med grundläggande objektorientering (7,5 hp)
nov-jan
MVG300 Programmering med Matlab

Du har platsgaranti på dessa kurser under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven. Om du har misslyckats med någon kurs, eller av någon anledning inte följer denna studiegång, bör du kontakta programledaren Stefan Lemurell eller studievägledaren vid Matematiska vetenskaper och diskutera ditt kursval.

Du kan förstås själv gå in i antagning.se och göra eventuella förändringar avseende de kurser du blivit gruppanmäld till.
Inför termin 5
Du som nu går årskurs 2 på Matematikprogrammet väljer inför hösten 2015 kurser beroende på önskad inriktning Matematik, Tillämpad matematik eller Matematisk statistik. Se information om inriktningarna på Matematikprogrammets hemsida.

Redan nu bör du tänka över vilka kurser du vill läsa under hela tredje året, speciellt så att du väljer kurser som ger dig behörighet till det kandidatarbete som du vill göra under våren 2016. Du kan också passa på att bredda dig inom något helt annat ämne - några förslag finns under länken Breddning på Matematikprogrammets hemsida.

Du måste också välja att läsa den nya obligatoriska fakultetsgemensamma kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap antingen under hösten 2015 i lp2 eller under våren 2016 i lp3.

Om du har frågor angående hur du ska planera det tredje årets studier är du välkommen att kontakta programledaren Stefan Lemurell eller studievägledaren vid Matematiska vetenskaper.

Oavsett vilka kurser du väljer att läsa måste du själv anmäla dig till dem via antagning.se.