Information för studenter på Matematikprogrammet inför hösten 2015