Information för studenter på Matematikprogrammet inför våren 2019

Allmänt

Trots att du läser på ett utbildningsprogram måste du anmäla dig i förväg till de kurser du vill läsa nästa termin, undantaget de kurser inom basblocket till vilka du eventuellt blir gruppanmäld, se information nedan. Anmälan till kurser inom program görs via www.antagning.se.

För att kunna söka kurser inom program måste du vara inloggad som programstudent, vilket du blir om du loggar in via Studentportalen med ditt användarnamn och lösenord till ditt studentkonto vid GU. Du får anmäla dig till högst 45 hp.

Sista anmälningsdag är den 15 oktober. Antagningsbesked får du per e-post 11 december, och det måste besvaras senast det datum som anges i antagningsbeskedet annars förlorar du din plats.

Om du har frågor eller problem med ansökan är du välkommen till studievägledaren vid Matematiska vetenskaper:
Damiano Ognissanti
tel: 031-772 3505
e-post: svl.math@gu.se

Inför termin 2

Ni som nu går årskurs 1 (dvs. tillhör Kull H18) på Matematikprogrammet kommer att gruppanmälas till följande kurser under våren 2019.

Kurskod
Namn
Tid
Förkunskapskrav
MMG300
Flervariabelanalys, 15 hp
jan-juni
MMG200 Matematik 1
MVG300
Programmering med Matlab, 7,5 hp
jan-mars
MMG200 Matematik 1
MMG410
Numerisk analys, 7,5 hp
mars-juni
MMG200 Matematik 1
MVG300 Programmering med Matlab
7,5 hp i Flervariabelanalys

Du har platsgaranti på dessa kurser under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven. Om du har misslyckats med någon kurs, eller av någon anledning inte följer denna studiegång, bör du kontakta studievägledaren på matematik, svl.math@gu.se, och diskutera ditt kursval.

Du kan förstås själv gå in på antagning.se och göra eventuella förändringar avseende de kurser du blivit gruppanmäld till.

Inför termin 4

Ni som nu går årskurs 2 (dvs. tillhör Kull H17) på Matematikprogrammet kommer att gruppanmälas till följande kurser under våren 2019.

Kurskod
Namn
Tid
Förkunskapskrav
MMG500
Algebraiska strukturer, 7,5 hp
jan-mars
60 hp i matematik
MSG200
Statistisk slutledning, 7,5 hp
jan-mars
7,5 hp i sannolikhetsteori eller matematisk statistik
MMG511
Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, 7,5 hp
mars-juni
60 hp i matematik inkl.
MMG300 Flervariabelanalys och
MMG400 Linjär algebra II
samt en kurs i programmering
MMG600
Reell analys, 7,5 hp
mars-juni
60 hp i matematik omfattande
MMG200 Matematik 1,
MMG300 Flervariabelanalys och
MMG400 Linjär algebra II


Du har platsgaranti på dessa kurser under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven. Om du har misslyckats med någon kurs, eller av någon anledning inte följer denna studiegång, bör du kontakta studievägledaren på matematik, svl.math@gu.se, och diskutera ditt kursval.

Du kan förstås själv gå in på antagning.se och göra eventuella förändringar avseende de kurser du blivit gruppanmäld till.

Inför termin 6

Du som nu går årskurs 3 på Matematikprogrammet bör under våren göra ett examensarbete (15 hp) för kandidatexamen, på halvfart. Du ska göra examensarbetet inom den inriktning du valt, vilket innebär examensarbete med kurskod

Förkunskapskrav för dessa examenskurser är att ha avklarat basblocket inom Matematikprogrammet samt de kurskrav på fördjupningsnivå som anges för respektive inriktning i utbildningsplanen för Matematikprogrammet - utbildningsplanen finns på Matematikprogrammets hemsida. För närmare information se kurshemsidan för kandidatarbetskurserna.

Anmäl dig till en av ovanstående examensarbeten via antagning.se.

Parallellt med examensarbetet kan du t.ex. välja kurser som rekommenderas inom respektive inriktning, se Matematikprogrammets hemsida.
Du måste också läsa den obligatoriska fakultetsgemensamma kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap antingen under hösten 2018 i lp2 eller under våren 2019 i lp3.
Du kan också passa på att bredda dig inom något helt annat ämne - några förslag finns under länken Breddning på Matematikprogrammets hemsida.

Oavsett vilka kurser du väljer att läsa parallellt med examensarbetet måste du anmäla dig till dem via antagning.se.