Seminarier 1990/91

5 september 1990
Bo Berndtsson
Verksamheten i flera komplexa variabler i Göteborg med omnejd
14 september 1990
Lars Alexandersson
Krökningsfri utvidgning av vissa Lorentzmetriker
21 september 1990
Lars Alexandersson
Krökningsfri utvidgning..., forts.
28 september 1990
Magnus Lundin
Extremalfunktioner i C^n, beräknade med funktioner från enhetsskivan till C^n [Lempert]
5 oktober 1990
Magnus Lundin
Extremalfunktioner..., forts.
12 oktober 1990
Mats Andersson
Något om C-konvexitet
19 oktober 1990
Bo Berndtsson
Uppskattningar för L^2-minimala lösningsoperatorer och Schrödinger-operatorer
9 november 1990
Mats Andersson
Den inversa Fantappiè-transformen
16 november 1990
Ragnar Sigurðsson, Lund
Gränsvärdesmängder för plurisubharmoniska funktioner
23 november 1990
Lars Alexandersson
Krökningsfri utvidgning..., forts.
7 december 1990
Lars Alexandersson
Krökningsfri utvidgning..., forts.
14 december 1990
Bo Berndtsson
Primitiva differentialformer, primitiv kohomologi och några satser av Lefschetz
11 januari 1991
Bo Berndtsson
Primitiva differentialformer, forts.
18 januari 1991
Azim Sadullaev, Tasjkent
Approximation of pseudoconcave sets
8 februari 1991
Kassgruppen
Allmän diskussion
15 februari 1991
Mats Andersson
Holomorf lösbarhet av p(D)u=f i C-konvexa områden [Martineau]
22 februari 1991
Magnus Lundin
Siciaks extremalfunktion och envelopper av plurisubharmoniska funktioner
1 mars 1991
Johan Karlsson
"Vad Magnus glömde": polynomiell och rationell approximation i C och C^n
8 mars 1991
Hasse Carlsson
Cauchyintegralen på Lipschitz-kurvor
15 mars 1991
Lars Alexandersson
Uniqueness for the Dirichlet problem for harmonic maps from the annulus into the space of planar discs [Barrett]
22 mars 1991
Bo Berndtsson
Uniqueness for..., forts.
12 april 1991
Bo Berndtsson
Diskvärda funktioner som inte har någon holomorf urvalsfunktion
26 april 1991
Mats Andersson
Bärare och stöd till analytiska funktionaler
3 maj 1991
Jim Arlebrink
Negativa lösningar till debar-ekvationen i strängt pseudokonvexa områden i C^2
24 maj 1991
Magnus Lundin
Sibony-Wongs sats och projektiv kapacitet
31 maj 1991
Magnus Lundin
Sibony-Wongs sats..., forts.