Seminarier 1991/92

6 september 1991
Bo Berndtsson
Några motexempel till uppskattningar för debar-ekvationen och koronaproblemet [Fornæss-Sibony och Berndtsson]
13 september 1991
Bo Berndtsson
Några motexempel..., forts.
19 september 1991
Hasse Carlsson
Faktorisering av H^1-funktioner
3 oktober 1991
Bo Berndtsson
Hodge-teori i L^2 och Lefschetz-isomorfismen på fullständiga mångfalder
17 oktober 1991
Hasse Carlsson
Szegö-projektionen är en singulär integraloperator
24 oktober 1991
Stig Andersson, Chalmers Teknikpark
Heat-kernel asymptotics for debar
31 oktober 1991
Stig Andersson, Chalmers Teknikpark
Heat-kernel asymptotics..., forts.
14 november 1991
Alicia Dickenstein, Bueños Aires
Residuer i flera komplexa variabler
29 november 1991
Bo Berndtsson
Analytiska och totalt reella cirkelskivor [Forstneric]
13 december 1991
Mats Andersson
Wolff-uppskattningar för debar i strikt pseudokonvexa områden
10 januari 1992
Mikael Borke
Carleson-mått i enhetsbollen i C^n
24 januari 1992
Magnus Lundin
Extremalfunktioner "för reella mängder" [Baran]
7 februari 1992
Bo Berndtsson
Ett mycket enkelt bevis för L^2-uppskattningar för debar på fullständiga mångfalder
21 februari 1992
Lars Alexandersson
Samband mellan Nakano- och Griffiths-positivitet för hermiteska vektorbuntar [Demailly]
28 februari 1992
Bo Berndtsson
Om olika sorters positivitet för komplexa vektorbuntar - en variant av Demaillys bevis
6 mars 1992
Erik Andersén, Lund
Om holomorfa automorfismer av C^n
13 mars 1992
Lev Ronkin, Charkov
Almost periodic functions
20 mars 1992
Mats Andersson
H^p-koronaproblemet, del I: debar_b i Nakano-positiva holomorfa vektorbuntar
27 mars 1992
Mats Andersson
H^p-koronaproblemet, del II
3 april 1992
Johan Karlsson
Likformiga parabelsatsen: konvergens för kedjebråk
8 maj 1992
Magnus Lundin
Extremalfunktionen på en annulus i R^n
15 maj 1992
Hasse Carlsson
de-debar-formler
22 maj 1992
Bo Berndtsson
Ett motexempel till koronasatsen på Riemann-ytor
25 maj 1992
Mikael Passare, KTH
Residuer i flera komplexa variabler
27 maj 1992
David Barrett, University of Michigan at Ann Arbor
Failure of L^infty-estimates for debar on Riemann surfaces
4 juni 1992
David Barrett, University of Michigan at Ann Arbor
Degeneracy of the pairing between A^infty and A^-infty on domains in C^n
10 juni 1992
Sergej Znamenskij, Krasnojarsk
Convex carriers for analytic functionals