Seminarier 1993/94

7 september 1993
Bo Berndtsson
Reellanalyticitet av Szegö-kärnan för områden i C^2 [Christ-Geller]
16 september 1993
Chantal Menini, Toulouse
Functions of Nevanlinna class in an intersection of strictly pseudoconvex domains
7 oktober 1993
Bo Berndtsson
Okas olikhet för positiva strömmar [Fornæss-Sibony]
14 oktober 1993
Henrik Delin
Malliavins metod för asymptotiska uppskattningar
4 november 1993
Bo Berndtsson
Något om uppskattningar av antalet egenvärden till Schrödinger-ekvationen
18 november 1993
Kristian Seip, Trondheim
Some "new" nonharmonic Fourier series
14 januari 1994
Ragnar Sigurðsson, Reykjavik
Growth properties of plurisubharmonic functions related to Fourier-Laplace transforms
19 januari 1994
Mikael Passare, KTH
Abelian differentials on singular varieties
26 januari 1994
Anne Cumenge, Toulouse
The debar-equation in some nonpseudoconvex domains
9 februari 1994
Henrik Delin
Kapacitet och uppskattningar av Green-funktioner för degenererade elliptiska operatorer [Fabes-Jerison-Kenig]
11 februari 1994
Nikolay Shcherbina, Barcelona
On the polynomial hull of a graph
23 februari 1994
Henrik Delin
Kapacitet och uppskattningar..., forts.
9 mars 1994
Lars Alexandersson
Holomorf faktorisering av Lorentz-metriker över enhetsskivan
16 mars 1994
Lars Alexandersson
Holomorf faktorisering..., forts.
18 mars 1994
Jörgen Boo
H^p-koronasatsen i analytiska polyedrar
23 mars 1994
Bo Berndtsson
???
30 mars 1994
Jörgen Boo
H^p-koronasatsen..., forts.
13 april 1994
Bo Berndtsson
???
20 april 1994
Henrik Delin
John-Nirenbergs lemma på rum av homogen typ
11 maj 1994
Hasse Carlsson
T1-satsen på rum av homogen typ
18 maj 1994
Hasse Carlsson
T1-satsen..., forts.
25 maj 1994
Nikolay Shcherbina, Barcelona
Frobenius' theorem for continuous distributions
26 maj 1994
S. Favorov, Charkov
Khinchin type inequalities
15 juni 1994
Pascal Thomas, Toulouse
Extremal disks and interpolation