Chalmers Göteborg university

Resurscentrum vid Matematiska vetenskaper

 
Matematikispiratörerna
Vill du veta mer om matematik? Matematikinspiratörerna är en verksamhet där en forskare från sektionen för matematik kommer kommer ut och pratar med gymnasieelever. Innehållet i föredraget kan vara allt från något speciellt område inom matematiken, till mer allmäna frågor, som till exempel hur man gör när man forskar i matematik.

Under rubriken Matematikinspiratörerna bedriver vi också en studiebesöksverksamhet. Detta går ut på att gymnasielever, gärna klassvis, kommer till vår institution på ett besök. Då vi tycker det är angeläget att ge gymnasieeleverna en positiv upplevelse av universitetet har vi arbetat på ett program för studiebesöken. Våra mål är bland annat att: elever ska själva få lösa teoristiska problem med praktiska metoder och att eleverna ska få en populärvetenskaplig inblick i den historiska utvecklingen för matematik, statistik och datavetenskap Dessutom vill vi ge en liten inblick i forskarens vardag.

Om du är intresserad, kontakta oss på Resurscentrum, resurscentrum@math.chalmers.se

  Last modified: Tue Sep 9 07:32:25 MET 2002 by Samuel Bengmark