Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen.
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Lärare signalbehandling: Karl Granström (karl.granstrom@chalmers.se)
Lerare statistik: Igor Rychlik, (rychlik@chalmers.se)
Övningsledare:Viktor Jonsson(viktor.jonsson@chalmers.se) och Olof Elias
Labhandledare:Viktor Jonsson, Olof Elias och Igor Rychlik
Kursansvarig:
Kurslitteratur:
"Stokastik för ingenjörer" , av Jesper Ryden,Studentliteratur, isbn=978-91-44-07855-7
och kompleterade materialet (på engelska)

Föreläsningar, tider, plats, program


Dag/Tid Avsnitt
Innehåll
21-03 / 10.00, HB3 Kapitel 3
Sannolikheter och slumpvariabler
22-03 / 10.00, HA2 Kapitel 3-4
Bayes formula fördjupning, Fördelningar
23-03 / 10.00, HB3 Kapitel 4
Fördelningar
12-04 / 10.00, HB3 Kapitel 5
Funktioner av flera slumpvariabler
19-04 / 10.00, HB3
Slumptal, slumpsignaler och filtrering
21-04 / 10.00, HB3
Slumptal, slumpsignaler och filtrering
26-04 / 10.00, HB3 Kapitel 1-2
Data: dess karaktär och presentation
03-05 / 10.00, HB3 Kapitel 6
Statistikens grunder - punktskattningar
10-05 / 10.00, HB3 Kapitel 6-7
Punktskattningar/Konfidensintervall
12-05 / 10.00, HB3 Kapitel 7
Konfidensintervall
17-05 / 10.00, HB3 Kapitel 8
Regression
19-05 / 10.00, HB3
Goodness of fit-test/Karl Pearsons chi-två-testRekommenderade övningsuppgifter, tider, palts


Dag Uppgifter
23-03 / 15.15, EL41, EL43 302, 303, 304, 306, 307, 401, 403, 404, 406,
15-04 / 13.15, EL41, EL43 308, 312, 313, 310, 316, 317, 408, 410, 411, 4.14
20-04 / 13.15, EL41, EL43 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5; sidor 8-9 i "kompleterade materialet"
25-04 / 15.15, EL41, EL43 4,20 4.21, 4.22, 501, 502, 505, 506, 510
02-05 / 15.15, EL41, EL43 511, 514, 515, 516, 601, 602, 604,
04-05 / 13.15, EL41, EL43 201,202,203,204,205,206,207,208
09-05 / 15.15, EL41,EL43 606, 701, 702, 703, 704, 705
11-05 / 13.15, EL42, EL43 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713
18-05 / 08.00, EL41, EL43 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807
23-05 / 15.15, VV21, VV22 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6; sidor 29-30 i "kompleterade materialet"
24-05 / 10.00, HA3 Gamla tentor
25-05 / 13.15, HA3 Gamla tentor/Frågor
27-05 / 13.15, EL43 Frågor
Datorlaborationer och övningar med Matlab


Dag Laborations uppgifter
13-04 / E-studion (2338) 13.15-16 Grup I. Fördelningar och slumpvariabler
14-04 / E-studion (2338) 13.15-16 Grup II. Fördelningar och slumpvariabler
27-04 / E-studion (2338) 13.15-16 Grup I. Slumptal, slumpsignaler och filtrering
28-04 / E-studion (2338) 13.15-16 Grup II. Slumptal, slumpsignaler och filtrering


Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


ExaminationRutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.


Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
...
...