ESS011, Matematisk statistik och signalbehandling, 2015/16 [webTimeEdit]