Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen LKT325, Matematisk statistik!
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp eller via direktlänk.
Kurshemsidan är under uppbyggnad och kommer uppdateras löpande.

Kurserna LKT325 och LMA521 samläses de fem första läsveckorna. Föreläsningarna läsvecka 1-5 hålls på Lindholmen, och läsvecka 6-7 på Johanneberg.

(28/10): Se till att ni köper rätt böcker. Se avsnittet om Kurslitteratur nedan.
(29/10): Boken med lösningar fanns inte till salu igår, men enligt uppgift kommer den snart att finnas till salu
(30/10): Uppdaterat information kring tillåtna hjälpmedel vid tentamen.
(30/10): Har du gjort labben föregående år så behöver du inte göra om den i år.
(31/10): Claes Andersson kommer hålla i räkneövningen för LKT325 på tisdag morgon den 5 november istället för Fredrik som är bortrest.
(1/11): Eftersom några har förhinder första föreläsningen måndag den 4 november finns ungefärliga föreläsningsanteckningar länkade i programmet nedan.
(8/11): Lagt upp föreläsningsanteckningar för föreläsningen 11 november. Även lagt upp information of laborationen i försöksplanering.
(14/11): Justerat antalet rekommenderade övningar för kapitel 6 under läsvecka 4.
(20/11): Lagt upp föreläsningsanteckningar från båda föreläsningar den 18:e november.
(22/11): Följande sidor i boken Försöksplanering Faktorförsök" ingår i kursen: sid. 7-35, och 59-66. Rekommenderade uppgifter för försökplanering är uppdaterat. Övriga delar av boken läses kursivt. Lagt upp föreläsningsanteckningar för föreläsningarna den 21 och 25 november. Även lagt in länkar till tre övningstentor.
(11/12): Lagt till att Chalmersgodkänd räknare är tillåtet vid tentamen.
(28/04-2014): Lagt upp omtentan som gick 25 april 2014 och lösningar till densamma.
Lärare
Examinator: Johan Tykesson, johant@chalmers.se, Rum MV:L3080, Tel: 7723514
Kursansvarig:  Fredrik Boulund, fredrik.boulund@chalmers.se, Rum MV:L3021, Tel.: 7725342
Föreläsare: Johan Tykesson (Läsvecka 1-5), Fredrik Boulund (Läsvecka 6-7).
Övningsledare:  Fredrik Boulund
Kurslitteratur
 1. Ulla Dahlbom, Matematisk statistik. [MatStat] (Om den inte innehåller några anteckningar får du ta med den på tentamen.)
 2. Ulla Dahlbom, Föksplanering - faktorförsök. [FF]
 3. Ulla Dahlbom, Test och variansanalys. [TV]
 4. Håkan Blomqvist, Tabell- och formelsamling för matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning. (Om den inte innehåller några anteckningar får du ta med den på tentamen.)
Böckerna finns att köpa till exempel på "Gula kiosken" eller "Kokboken"
Kursmål
Program

Föreläsningar (Obs: de flesta föreläsningsdagar är det två föreläsningar (dvs 4 klocktimmar)). Planeringen för föreläsningarnas innehåll är ungefärlig
Dag Avsnitt
Innehåll
Anteckningar
28/10
MatStat:Kap. 1, 2.1-2.4
Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära.
31/10
MatStat: Kap. 2.5-2.6
Betingad sannolikhet, Bayes sats, oberoende händelser.
4/11
MatStat: Kap. 3.1-3.2, 3.3.1-3.4
Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Likformig, hypergeometrisk, binomial och Poissonfördelning. Några speciella approximationer.
20131104fm
7/11
MatStat: Kap. 4.1-4.2
Kontinuerlig stokastisk variabel. Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler.
11/11
MatStat: Kap. 4.4-4.5
Rektangel-, exponential- och Weibullfördelningen. Normalfördelningen. Felintensitet.
20131111
14/11
MatStat: Kap. 5-6
Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer.
18/11
FF: Kap. 1-2
Faktorförsök.
20131118fm
20131118em
21/11
FF: Kap. 2-3
Faktorförsök, reducerade faktorförsök.
20131121
25/11 FF: Kap. 2
MatStat: Kap. 7.1-7.2
Reducerade faktorförsök, genomgång av lab. Beskrivande statistik, punktskattningar. 20131125
28/11 MatStat: Kap. 9.1-9.3, 9.8 Konfidensintervall för väntevärdet, t-fördelningen. Konfidensintervall för andelar och varians. 20131128
2/12 TV: Kap. 1 Normalfördelningstest på medelvärden, styrka, stickprovsstorlek 20131202
5/12 TV: Kap. 1, 3 Normalfördelningstest fortsättning; t-test, test av populationsproportion, variansanalys.
9/12 TV: Kap 3 Variansanalys; ANOVA.
12/12 Repetition, reservtid.


Rekommenderade övningsuppgifter
Läsvecka Uppgifter
1
MatStat: 2.7, 2.3, 1.11, 2.1, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23-2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.46
2
MatStat: 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27
3
MatStat: 4.1 (ej e-uppgiften), 4.3-4.5, 4.6a, 4.7-4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.21, 4.26
4
MatStat: 5.1-5.4, 5.13, 5.15, 6.1-6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15
FF: Uppgift 1-3.
5
FF: 5, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24. MatStat: 9.1-9.13, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40

6
TV: Alla uppgifter i Kap 1.
7
TV: Alla upphifter i Kap 3.Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna längre upp på sidan, men även i kursplanen.
Laboration
En obligatorisk laboration ingår i kursen.
Klicka här för att ladda hem laborationen i pdf-format: direktlänk.
Laborationen utförs i grupper om 2-3 elever, och deadline är fredagen den 13 december 2013 (dvs, sista fredagen innan tentaveckan).
Det går bra att lämna in rapporten till föreläsaren eller till övningsledarna, eller att maila maila in rapporten till föreläsaren (Johan Tykesson).
Laborationen handlar om faktorförsök, så vänta med att göra den tills vi har gått igenom det på föreläsningarna.
Laborationen måste vara godkänd för att få slutbetyg på kursen.

Duggor


Examination
Skriftlig tentamen den 18 Dec 2013 fm L.
Maximalt poängantal 50. För betyg 3,4 och 5 krävs minst 20, 30, respektive 40 poäng på tentamen. För godkänd kurs måste också laborationen vara godkänd.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är: Boken "Matematisk statistik" utan extra anteckningar, och formelsamlingen "Tabell och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning" utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna.Chalmersgodkänd miniräknare är tillåten.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.
Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Omtentamen 2014-04-25, Lösningar Tenta 2014-04-25
Övningstenta 1
Övningstenta 2
Övningstenta 3