LMA120, Statistik och sannolikhetslära, 2007/08 [TimeEdit]