Matematisk statistik CTH/GU

Statistik och sannolikhetslära (LMA120), vt 2009

Kurspm

Preliminärt schema

En lista av rekommenderade övningar (preliminärt)

Delar av boken som INTE ingår i tentan (preliminärt)

Formelsamlingen som delas ut med tentan

Overheads

Gamla tentor


Last modified: Wed Jan 9 08:54:06 MET 2002