LMA521/LMA201, Tillämpad matematisk statistik, 2016/17 [webTimeEdit]