LMA522/LMA201, Tillämpad matematisk statistik, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Kurserna börjar den 21 januari!

Kurserna LMA522 och LMA201 samläses de 5 första veckorna. De återstående två veckorna läser LMA201 Markovkedjor, medan LMA522 läser Statistisk kvalitetsstyrning.

Tentorna den 18 mars: Tes LMA522. Tes LMA201Lösningar LMA522. Lösningar LMA201. (Tryckfel i lösningarna: uppgift 5a skall vara e^{-1}, inte e^{-1/4})

Lärare

Kursansvarig: Reimond Emanuelsson

Föreläsare:  Reimond Emanuelsson (första 4 läsveckorna) / Anders Hildeman (läsvecka 5 för alla, läsvecka 6-7 för LMA522) / Johan Tykesson (läsvecka 6-7 för LMA201)

Övningsledare: Reimond Emanuelsson (första 4 läsveckorna)/ Anders Hildeman (läsvecka 5 för alla, läsvecka 6-7 för LMA522)/ Johan Tykesson (läsvecka 6-7 för LMA201)

Email: Reimond (reem@chalmers.se). Anders (hildeman@chalmers.se). Johan (johant@chalmers.se).

Kurslitteratur

Ulla Dahlbom: Matematisk statistik (MatStat) (Tillåtet hjälpmedel på tentamen ifall den inte innehåller några extra anteckningar)

Ulla Dahlbom: Försöksplanering Faktorförsök (FF)

Håkan Blomqvist: Tabell- och formelsamling i matematisk statistik,försöksplanering och kvalitetsstyrning (Tillåtet hjälpmedel ifall den inte innehåller extra anteckningar). OBS: Se till att skaffa rätt formelsamling! Det finns en formelsamling med liknande namn som saknar delarna om försöksplanering och kvalitetsstyrning.

Bra att ha: Ulla Blomqvist: "Lösningar till matematisk statistik" som innehåller lösningar till boken Matematisk statistik.

Endast LMA522: Ulla Blomqvist: Statistisk kvalitetsstyrning (SK)

Endast LMA201: Andreas Andersson: Markovkedjor med diskret och kontinuerlig tid (MK)

Engelsk-svensk matematisk ordlista.


Program

frlsn1.pdf            

frlsn2.pdf

frlsn3.pdf

frlsn4.pdf

frlsn5.pdf


ovning2punkt38mfl.pdf


sammanfattning1.pdf    sammanfattning2.pdf  sammanfattning3.pdf
sammanfattning4.pdf    sammanfattning5.pdf


Faktorförsök: Föreläsning 1, Föreläsning 2, Föreläsning 3, Föreläsning 4 och Föreläsning 5.

Kvalitetsstyrning: Föreläsning 1, Föreläsning 2, Föreläsning 3, Föreläsning 4, Föreläsning 5, Föreläsning 6, Föreläsning 7 och Föreläsning 8.Föreläsningar (planeringen för föreläsningarnas innehåll är ungefärlig)


Dag
Avsnitt Innehåll
21/1
MatStat: Kap 1, 2.1-2.2
Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära. Mängdlära, händelser, sannolikhetsmått
22/1
MatStat:  2.3
Kombinatorik
24/1
MatStat:  2.5.1
Oberoende händelser, betingad sannolikhet
28/1
MatStat: 2.5.2-2.6
Beroende händelser, Bayes sats
29/1
MatStat: 3-3.3.1
Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde, varians, standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Diskret likformig fördelning.
31/1 MatStat: 3.3.2-3.3.4 Hypergeometrisk fördelning, Poissonfördelning, binomialfördelning.
1/2 MatStat: 3.4, 4 Några approximationer. Kontinuerliga stokastiska variabler.
4/2 MatStat: 4.1-4.3 Väntevärde, varians, standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler
5/2 MatStat: 4.4.1-4.4.3 Rektangel-, exponential- och Weibull-fördelning
7/2 MatStat: 4.4.4 Normalfördelningen
11/2 MatStat: 5.1-5.2 Funktioner av stokastiska variabler. Väntevärde och varians för summor av oberoende stokastiska variabler.
12/2 MatStat: 6. 7.1-7.2, 8 Centrala gränsvärdessatsen och några speciella approximationer. Beskrivande statistisk: läges och spridningsmått. Punktskattning av väntevärde och varians.
13/2 MatStat: Kap 9 Konfidensintervall
18/2 FF: 1-2.1, 3 Fullständiga faktorförsök och reducerade faktorförsök (Föreläsning 1, Föreläsning 2, Föreläsning 3, Föreläsning 4)
22/2 FF Räkning av exempel (Föreläsning 5)
LMA522 (Maskin och mekatronik lv 6-7)
25/2 LMA522: SK kap 1 Kvalitet, acceptanskontroll och enkel provtagningsplan (Föreläsning 1)
26/2 LMA522: SK kap 1 Dubbel provtagningsplan (Föreläsning 2)
28/2 LMA522: SK kap 1 Kontrollomfattning (Föreläsning 3, Föreläsning 4)
4/3 LMA522: SK kap 2 Styrande kontroll (Föreläsning 5)
5/3 LMA522: SK kap 2-3 Styrande kontroll, Duglighet (kapabilitet) (Föreläsning 6, Föreläsning 7)
7/3
Räkning av exempel (Föreläsning 8)
8/3
Räkning av tentatal eller repetition av kursen
LMA201 (Elektro lv 6-7)
25/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
26/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
27/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
28/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
4/3 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
4/3 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
5/3 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
8/3 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
Gemensam föreläsning lv 8
14/3 Repetition Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter.


Läsvecka
Uppgifter
1
MatStat: 1.1, 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6,, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.46
2
MatStat: 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13,3.14, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29
3
MatStat: 4.1, 4.2 a b c d, 4.3 a b c, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26, 4.29
4
MatStat: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.13, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15. 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40
5
FF: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 a
6 LMA522 SK: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22, 1.24
7 LMA522 SK: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (ej c), 2.9, 2.13 , 3.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 3.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit)
6 LMA201 MK: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11b, 1.13, 1.14, 1.15
7 LMA201 MK: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11
Fler uppgifter att räkna som repetition MatStat: 2.2, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56. 3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22,  4.27, 5.11, 5.12,6.9, 6.13, 6.16, 9.2.

Studieresurser

Laboration

Det ingår en obligatorisk laboration. För att få betyg på kursen krävs både godkänd tenta och godkänd laboration. Laborationen kan laddas ned här. Laborationen är ett grupparbete. Ni anmäler er själva till grupper i PING PONG och en grupp kan som mest innehålla fyra deltagare. Laborationen redovisas med en labbrapport som skall skickas in via PING PONG senast 17 Mars. I laborationen kommer ni göra reducerade faktorförsök, det innebär att ni behöver ha tillgodogjort er materialet från läsvecka 5 av kursen. Labbgrupperna är redan öppna för att anmäla sig och ni är fria att börja när ni vill. Det är dock förmodlingen lättare att göra laborationen om ni väntar med att börja till efter föreläsningarna om faktorförsök.


Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Skriftlig tentamen. Maximalt poängantal 50. För betyg 3,4 och 5 krävs minst 20, 30, respektive 40 poäng på tentamen. För godkänd kurs måste också en laboration med deadline den 10 mars vara godkänd. För info om labben, se ovan.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är: Chalmersgodkänd räknare. Boken "Matematisk statistik" av Ulla Dahlbom utan extra anteckningar, och formelsamlingen "Tabell och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning" av Håkan Blomqvist utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna. OBS: Formelsamlingen innehåller viktiga tabeller som kan behövas vid tentan.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:

Gamla tentor

Tentor LMA201:
Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20170110
Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20150317
20170314
20170607
20170824
20180313
20180605 (tes+lösningar i samma fil)
20180831
20190610

20190829


Lösningar LMA201:
Lösningar  Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20170110
Lösningar Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20150317
Lösningar 20170314
Lösningar 20170607
Lösningar 20170824
Lösningar 20180313
Lösningar 20180831
Lösningar 20190610

Lösningar 20190829

Tentor LMA522 (i tentorna står LMA521 som var kurskoden förr):
20140311
20150317
20160113
20160314
20170110
20170314
20170412
20180109
20180313
20180406 (tes+lösningar)
20190115

20190610

20190829Lösningar LMA522:
Lösningar 20140311
Lösningar 20150317
Lösningar 20160113
Lösningar 20160314
Lösningar 20170110
Lösningar 20170314
Lösningar 20170412
Lösningar 20180109
Lösningar 20180313
Lösningar 20190115

Lösningar 20190610

Lösningar 20190829

20190829