Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen!
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Kursen börjar måndagen den 3 nov kl 13:15 i sal HB1 och avslutas med tentamen torsdagen den 15 jan.

Föreläsningar: måndagar och onsdagar, 13:15 - 15:00 i sal HB1 med undantag onsdagen den 10 dec då föreläsningen är 10:00 - 11:45.
Övningar: onsdagar 8:00 - 9:45 och fredagar 10:00 - 11:45
Obs: notera att övningssal för grupp 1 varierar mellan gångerna.

21/11: Facit till Grinstead & Snell, kap 11.1-2 ligger nu uppe under Program.

4/12: Gamla tentor ligger nu upplagda längst ner på sidan.

4/12: Grupparbete 1 (Skiplistor) är nu rättade. Jag tar med på föreläsning på mån 8 dec, annars kan de hämtas hos Anna Johnning i rum L3075 på MV (andra våning låghusdelen).

8/12: Obs! Det var fel i schemat nedan, men rätt i TimeEdit. Föreläsningen på onsdag är kl 10, och övningen kl 8 som vanligt.

10/12: Grupparbete 2 är nu rättade. Jag tar med dem på föreläsningen på mån 15 dec, annars kan de hämtas hos mig i rum L3066 på MV (andra våning låghusdelen).

13/1: Grupparbete 3 är nu rättade. De finns att hämta i lådan utanför Sandra Eriksson Barmans kontor, L3090.

20/1: Nu ligger den senaste tentan och lösningar ute under gamla tentor längst ner.

Lärare
Kursansvarig:
Marina Axelson-Fisk, marinaa@chalmers.se, tel: 772 4996.

Övningsledare:
Sandra Eriksson Barman, barmane@chalmers.se
Anna Johnning, anna.johnning@chalmers.se
Ivar Simonsson, simonssi@chalmers.se
Kurslitteratur
(MA) J. Milton, J. Arnold, Introduction to Probability and Statistics 4th ed McGraw-Hill (Huvudsaklig kursbok)
(GS) C. Grinstead, J Snell, Introduction to Probability AMS (Tillgänglig online ). Vi kommer att behandla delar av kap 8 och 11 (se schema nedan).
(EG) K. Eriksson, H. Gavel, Diskret matematik, Studentlitteratur, ISBN 9144028784. Delar av kap 6 kommer att delas ut på föreläsningarna.
(A) J. Anderson, J. Bell, J. Anderson, Discrete Mathematics with Combinatorics, kap 13. Används endast vid en räkneövning.
Program

Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
3 nov
13:15-15:00
(MA) Kap 1-2
Grundläggande sannolikhetsteori.
5 nov
13:15-15:00
(MA) Kap 3.1-3.5
Diskreta stokastiska variabler.
10 nov
13:15-15:00
(MA) Kap 4.1-4.2, 4.4-4.6
Kontinuerliga stokastiska variabler.
12 nov
13:15-15:00
(MA) Kap 5.1-5.3
Flerdimensionella stokastiska variabler.
17 nov
13:15-15:00
(GS) Kap 11.1-11.2
Markovkedjor.
19 nov
13:15-15:00
(MA) Kap 3.8, 4.3
Poissonprocess, exponentialfördelning.
24 nov
13:15-15:00
(MA) Kap 6.1, 6.3, 7.1, sats 7.3.4
Punktskattningar och konfidensintervall
26 nov
13:15-15:00
(MA) Kap 7.4, 8.2
Forts. skattningar och konfidensintervall. Centrala gränsvärdessatsen.
1 dec
13:15-15:00
(MA) Kap 8.3-8.5
Hypotesprövning
3 dec
13:15-15:00
(MA) Kap 9.1-9.3, 10.1, 10.3-10.4
Konfidensintervall för andelar, jämförelse av två medelvärden
8 dec
13:15-15:00
(EG) Kap 6.4, 6.6
Genererande funktioner.
10 dec
10:00-11:45
(MA) Kap 3.4, 7.3
(GS) Kap 8
Momentgenererande funktioner. Chebyshevs olikhet. Stora talens lag.
15 dec
13:15-15:00
(MA) Kap 11.1-11.3
Linjär regression.
17 dec
13:15-15:00

Repetition.

Demonstrationsuppgifter räkneövningar
Dag Uppgifter
5 nov
8:00-9:45
(MA) 1.3, 1.7, 1.37, 2.2, 2.4, 2.14
7 nov
10:00-11:45
(MA) 2.20, 2.23, 2.36, 2.41
12 nov
8:00-9:45
(MA) 3.10, 3.21acdg, 3.36acef, 3.41
14 nov
10:00-11:45
(MA) 4.4, 4.13, 4.18, 4.42
19 nov
8:00-9:45
(MA) 5.5, 5.15, 5.29, 5.37
21 nov
10:00-11:45
(GS) 11.1.2, 11.1.7, 11.1.11, 11.2.1, 11.2.19a
26 nov
8:00-9:45
(MA) 3.61, 3.62, 4.34, 7.5, 7.7
28 nov
10:00-11:45
(MA) 7.49, 7.55, 7.56, 8.10, 8.13
3 dec
8:00-9:45
(MA) 8.24, 8.28, 8.36, 8.62
5 dec
10:00-11:45
(MA) 9.2, 9.6, 9.12, 9.16
10 dec
8:00-9:45
(EG) 6.18bc, (A) 13.2.3, 13.2.29, 13.3.11, 13.3.37
12 dec
10:00-11:45
(MA) 3.32, 3.34, (GS) 8.1.4, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2
17 dec
8:00-9:45
(GS) 8.2.10, (MA) 11.23, 11.25, 11.62, 11.63
19 dec
10:00-11:45
Gammal tenta.

Rekommenderade övningsuppgifter
Läsvecka Uppgifter
LV 1
(MA) 1.5, 1.8, 1. 10, 1.16, 1.27, 1.36
MA) 2.3, 2.6, 2.9, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24, 2.34, 2.40
LV 2
(MA) 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.21befh, 3.24abe, 3.38, 3.40, 3.42, 3.79
(MA) 4.1, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.16, 4.18, 4.19, 4.39, 4.44
LV 3
(MA) 5.1, 5.4, 5.16, 5.24, 5.25, 5.26, 5.35
(GS) 11.1.3, 11.1.5, 11.2.3
LV 4
(MA) (3.61), (3.62), 3.64, 3.68, 3.70
(MA) 4.35, 4.36, 4.37
(MA) 6.1, 6.3, 6.24, 6.34abc
(MA) 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.10, 7.12, 7.14
LV 5
(MA) 7.47, 7.50, 7.53
(MA) 8.9, 8.11, 8.17, 8.23, 8.25, 8.27, 8.31, 8.33, 8.37, 8.39, 8.43, 8.60, 8.61
(MA) 9.1, 9.3, 9.5, 9.11, 9.13, 9.15
LV 6
(EG) 6.18ad, 6.19abc, 6.20
(A) 13.2.7, 13.2.9, 13.2.21, 13.2.23
(A) 13.3.13, 13.3.35, 13.3.39
(MA) 3.31, 3.35, 7.37, 7.38
LV 7
(GS) 8.1.1, 8.1.11, 8.2.5, 8.2.9
(MA) 11.1, 11.5, 11.7, 11.9, 11.16, 11.17, 11.21, 11.67, 11.68

Lösningar till jämna uppgifter.
Lösningar till Grinstead & Snell kap 11.1-2.
Grupparbeten
I kursen ingår tre obligatoriska grupparbeten. De görs i grupper om 1-4 personer som ni själva väljer (dock inte fler än 4 i varje grupp). Det kommer att finnas tid för handledning av grupparbetena under räkneövningarna. Redovisning sker genom skriftlig rapport i pappersform på föreläsningarna, övningarna eller i lådan utanför rum MV:L3066, se deadlines nedan.


Grupparbete
Läsveckor
Deadline

Skiplistor

LV 1-2

Mån 17 nov
kl 15:00

Penney's game

LV 3-4

Mån 1 dec
kl 15:00

Statistisk undersökning

LV 5-6

Mån 15 dec
kl 15:00

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
För godkänt på kursen krävs godkänt på de tre grupparbetana samt godkänt på skriftlig tentamen. Betygsgränser på tentan:
Chalmers: 3 - 12 p, 4 - 18 p, 5 - 24 p
GU: G - 12 p, VG - 21 p

Tentan ges torsdagen den 15 jan.
Hjälpmedel: Chalmersgodkänd miniräknare samt formelsamling Beta.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.


Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
Studentrepresentanter Chalmers:
Tobias Andersen: tobiaa@student.chalmers.se
Emina Hromic: eminah@student.chalmers.se
Johan Segerlund: johanse@student.chalmers.se

Kursutvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
2015.01.15 [ tenta ] [ lösning ]
2014.04.24 [ tenta ] [ lösning ]
2013.12.19 [ tenta ] [ lösning ]
2013.08.28 [ tenta ] [ lösning ]
2013.04.03 [ tenta ] [ lösning ]
2012.12.15 [ tenta ] [ lösning ]
2011.12.17 [ tenta ] [ lösning ]
2011.04.27 [ tenta ] [ lösning ]
2010.12.17 [ tenta ] [ lösning ]
2010.04.07 [ tenta ] [ lösning ]
2009.12.18 [ tenta ] [ lösning ]
2009.08.25 [ tenta ] [ lösning ]
2009.04.15 [ tenta ] [ lösning ]
2007.04.10 [ tenta ] [ lösning ]
2006.12.21 [ tenta ] [ lösning ]