MVE055/MSG810, Matematisk statistik och diskret matematik, 2016/17 [webTimeEdit]