MVE300, Statistik, risk- och säkerhetsanalys, 2010/11 [TimeEdit]