MVE300, Statistik, risk- och säkerhetsanalys, 2011/12 [webTimeEdit]