MVE300, Sannolikhet, statistik och risk, 2012/13 [webTimeEdit]