MVE300, Sannolikhet, statistik och risk, 2013/14 [webTimeEdit]