Aktuella meddelanden
6/01: Tenta Januari 2016 och kortfattade lösningar .
13/11: Granskning av tentamen kommer vara 19/11 kl 11:45-12:30 i MVL21.
7/11: Tenta Oktober 2015 och kortfattade lösningar .
25/10: Formelsamlingen har uppdaterats. Den uppdaterade versionen har några små tryckfel rättade.
22/10: Notera att tillåtna hjälpmedel på tentan kommer vara formelsamligen till kursen samt miniräknare.
21/10: Formelsamlingen har uppdaterats till den som delades ut på dagens föreläsning.
12/10: Övningen tisdag 13/10 kommer vara i FL:51 och datorsalen KB-D41. Vill ni ha hjälp med projektet kan ni gå till KB-D41, annars är det vanlig övning i FL:51.
7/9: Notera att de första tre datorövningarna har flyttats i schemat för att undvika krock med KVM091. Föreläsningen måndag sista läsveckan har också flyttats från 8:00 till 13:15, så den är nu samma tid och plats som tidigare måndagar.

Lärare
Kursansvarig och föreläsare:
David Bolin (david.bolin@chalmers.se)

Övningsledare:
Anders Hildeman (hildeman@chalmers.se),
Sandra Eriksson Barman (barmane@chalmers.se)
Kurslitteratur
Introduction to probability and statistics (4 ed) av J.S. Milton och J.C. Arnold
Program
Kursen har två föreläsningar samt två övningar i veckan. Läsveckorna 3,4,5,6 och 7 är det även en datorövning per vecka. Nedan anges programmet för kursen som uppdateras efter hand. För föreläsningar anges innehållet samt vilka kapitel i kursboken som tas upp och för övningar anges de rekommenderade övningsuppgifterna.


Dag och platsFöreläsningÖvningsuppgifter
Vecka 1/36 Måndag 10:00-11:45
Vasa C
F1 Introduktion och deskriptiv statistik
Kap 1 samt delar av 6.2, 6.3
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö1   Kap 6: 17, 18, 23
Kap 1: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F2 Räknelagar för sannolikheter
Kap 2
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö2   Kap 2: 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 23
Vecka 2/37 Måndag 13:15-15:00
FB
F3 Diskreta fördelningar
Kap 3.1-3.2, delar av 3.4, 3.5-3.8.
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö3   Kap 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 41, 42, 44, 63, 68
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F4 Kontinuerliga fördelningar
Kap 3.3 och Kap 4.1-4.3
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö4   Kap 3: 15, 21, 37, 46, 55
Kap 4: 1, 4, 9, 13, 15, 18
Vecka 3/38 Måndag 13:15-15:00
FB
F5 Normalfördelningen och CGS
Kap 4.4-4.6, delar av Kap 6.2 och 7.4
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö5   Kap 4: 39, 41abc, 42, 44, 52, 54
Kap 7: 50, 55
  Onsdag 08:00-09:45
KD1
L1   Datorövning 1
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F6 Sannolikhetsteori för flera variabler
Kap 5.1-5.4
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö6   Kap 5: 1, 2(inte a), 3, 8, 9, 15, 20, 27, 29, 42
Vecka 4/39 Måndag 13:15-15:00
FB
F7 Punktskattningar
Kap 7.1, 7.2
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö7   Kap 7: 1, 3, 5, 15, 23, 26, 31
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F8 Konfidensintervall
Kap 7.3 (ej delar om mgf),7.4, 8.1, 8.2
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö8   Kap 7: 47
Kap 8: 2,7,9, 11, 14, 17, 18
  Fredag 13:15-15:00
HB105 och HB110
L2   Datorövning 2
Vecka 5/40 Måndag 13:15-15:00
FB
F9 Hypotesprövning
Kap 8.3-8.6
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö9   Kap 8: 21, 23, 31, 35, 37, 41, 43, 47
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F10 Jämförelser
Kap 10.1 - 10.5
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö10   Kap 10: 3, 7, 9, 15, 17, 18, 21, 29, 31, 35
  Fredag 13:15-15:00
HB105 och HB110
L3   Datorövning 3
Vecka 6/41 Måndag 13:15-15:00
FB
F11 Mer om tester och jämförelser
Kap 8.7, 9, 10.6
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö11   Kap 8: 53, 55
Kap 9: 1, 11, 19
Kap 10: 37, 43
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F12 Regression
Kap 11.1 - 11.5
 
  Torsdag 13:15-15:00
KD1
L4   Datorövning 4
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö10   Kap 11: 7, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 46, 47
Lösning till uppg. 11.7
Vecka 7/42 Måndag 13:15-15:00
FB
F13 Multipel regression
Kap 12
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och KB-D41
Ö13   Kap 12: 1, 3, 5, 7, 14, 27, 37, 38, 39, 40, 41 , 42
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F14 Försöksplanering
Kap 13.1, 14.1 (delar) och 14.4
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö14   Kap 14: 47, 26, 27, 29, 31, 34
Vecka 8/43 Måndag 13:15-15:00
FB
F15 Försöksplanering (forts.) och repetition  
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö15   Kap 13: 4, 7
Kap 14: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F16 Genomgång av gammal Tenta
kortfattade lösningar
 
  Torsdag 13:15-15:00
KD1
L5   Återlämning av projekt
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö16   Repetition och gamla tentor
Kursmaterial
Formelsamling.

Svar till vissa jämna uppgifter i kursboken.

Projektbeskrivning.

Datorövning 1
Datorövning 2
Datorövning 3
Datorövning 4

Datafiler till projekt:
datagr01.mat, datagr02.mat, datagr03.mat, datagr04.mat, datagr05.mat
datagr06.mat, datagr07.mat, datagr08.mat, datagr09.mat, datagr10.mat
datagr11.mat, datagr12.mat, datagr13.mat, datagr14.mat, datagr15.mat
datagr16.mat, datagr17.mat, datagr18.mat, datagr19.mat, datagr20.mat
datagr21.mat, datagr22.mat, datagr23.mat, datagr24.mat, datagr25.mat
datagr26.mat, datagr27.mat, datagr28.mat, datagr29.mat, datagr30.mat
Referenslitteratur för Matlab
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen samt ett projekt (grupparbete). Projektet är ett obligatoriskt moment i kursen, men påverkar inte graderingen 3,4 el 5. Ordinarie skriftlig tentamen går 30 oktober kl 14-18 "Väg och vatten"-salar. Tillåtna hjälpmedel är Formelsamling samt valfri miniräknare med tömda minnen.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.


Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Eftersom detta är en ny kurs finns inga gamla tentor. Dock innehåller följande tentor i TMA073 den största delen av materialet som tenteras i kursen och kan därför vara av nytta. Notera dock att till exempel varken försöksplanering eller multipel regression fanns med som kursmoment i TMA073.

Tenta och kortfattade lösningar (juni 2014)

Tenta och kortfattade lösningar (augusti 2014)

Tenta och kortfattade lösningar (april 2015)

Tenta och kortfattade lösningar (juni 2015)