TMA074, Matematisk statistik, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lösning till tentan Augusti 2018 finns här.

Lösning till tentan December 2017 finns här.

En preliminär lösning till tentan Oktober 2017 finns här.

Lärare

Kursansvarig: David Bolin (david.bolin@chalmers.se)

Övningsledare: Anders Hildeman (hildeman@chalmers.se) och Helga Kristín Ólafsdóttir (khelga@chalmers.se)

Kurslitteratur

Introduction to probability and statistics (4 ed) av J.S. Milton och J.C. Arnold

Program

Kursen har två föreläsningar samt två övningar i veckan. Läsveckorna 3,4,5,6 och 7 är det även en datorövning per vecka.
Nedan anges programmet för kursen som uppdateras efter hand. För föreläsningar anges innehållet samt vilka kapitel i kursboken som tas upp och för övningar anges de rekommenderade övningsuppgifterna.
Dag och platsFöreläsningÖvningsuppgifter
Vecka 1/35 Måndag 13:15-15:00
FB
F1 Introduktion och deskriptiv statistik
Kap 1 samt delar av 6.2, 6.3
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL71 och FL72
Ö1   Kap 6: 17, 18, 23
Kap 1: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F2 Räknelagar för sannolikheter
Kap 2
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö2   Kap 2: 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 23
Vecka 2/36 Måndag 13:15-15:00
FB
F3 Diskreta fördelningar
Kap 3.1-3.2, delar av 3.4, 3.5-3.8.
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL71 och FL72
Ö3   Kap 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 41, 42, 44, 63, 68
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F4 Kontinuerliga fördelningar
Kap 3.3 och Kap 4.1-4.3
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö4   Kap 3: 15, 21, 37, 46, 55
Kap 4: 1, 4, 9, 13, 15, 18
Vecka 3/37 Måndag 13:15-15:00
FB
F5 Normalfördelningen och CGS
Kap 4.4-4.6, delar av Kap 6.2 och 7.4
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL71 och FL72
Ö5   Kap 4: 39, 41abc, 42, 44, 52, 54
Kap 7: 50, 55
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F6 Sannolikhetsteori för flera variabler
Kap 5.1-5.4
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö6   Kap 5: 1, 2(inte a), 3, 8, 9, 15, 20, 27, 29, 42
  Fredag 13:15-15:00
Vasa A och B
L1   Datorövning 1
Vecka 4/38 Måndag 13:15-15:00
FB
F7 Punktskattningar
Kap 7.1, 7.2
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL71 och FL72
Ö7   Kap 7: 1, 3, 5, 15, 23, 26, 31
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F8 Konfidensintervall
Kap 7.3 (ej delar om mgf),7.4, 8.1, 8.2
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö8   Kap 7: 47
Kap 8: 2,7,9, 11, 14, 17, 18
  Fredag 13:15-15:00
HB105 och HB110
L2   Datorövning 2
Vecka 5/39 Måndag 13:15-15:00
FB
F9 Hypotesprövning
Kap 8.3-8.6
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö9   Kap 8: 21, 23, 31, 35, 37, 41, 43, 47
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F10 Jämförelser
Kap 10.1 - 10.5
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö10   Kap 10: 3, 7, 9, 15, 17, 18, 21, 29, 31, 35
  Fredag 13:15-15:00
HB105 och HB110
L3   Datorövning 3
Vecka 6/40 Måndag 13:15-15:00
FB
F11 Mer om tester och jämförelser
Kap 8.7, 9, 10.6
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL41 och FL52
Ö11   Kap 8: 53, 55
Kap 9: 1, 11, 19
Kap 10: 37, 43
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F12 Regression
Kap 11.1 - 11.5
 
  Torsdag 13:15-15:00
KD1
L4   Datorövning 4
Vecka 7/41 Måndag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö12   Kap 11: 7, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 46, 47
  Måndag 13:15-15:00
FB
F13 Multipel regression
Kap 12
 
  Tisdag 10:00-11:45
KS32 och KB-D41
Ö13   Kap 12: 1, 3, 5, 7, 14, 27, 37, 38, 39, 40, 41 , 42
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F14 Variansanalys
Kap 13.1 och 14.1 (delar)
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö14   Kap 13: 4, 7
Kap 14: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Vecka 8/42 Måndag 13:15-15:00
FB
F15 Faktorförsök
Kap 14.4
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL51 och FL52
Ö15   Kap 14: 26, 27, 28, 29, 31
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F16 Repetition och kommentar
 
  Torsdag 13:15-15:00
KD1
L5   Återlämning av projekt
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö16   Repetition och räkning av extenta (lösning)

Kursmaterial

Formelsamling.
Svar till vissa jämna uppgifter i kursboken.
Projektbeskrivning.

Datafiler till projekt:
datagr01.mat, datagr02.mat, datagr03.mat, datagr04.mat, datagr05.mat
datagr06.mat, datagr07.mat, datagr08.mat, datagr09.mat, datagr10.mat
datagr11.mat, datagr12.mat, datagr13.mat, datagr14.mat, datagr15.mat
datagr16.mat, datagr17.mat, datagr18.mat, datagr19.mat, datagr20.mat
datagr21.mat, datagr22.mat, datagr23.mat, datagr24.mat, datagr25.mat

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Datorövning 1
Datorövning 2
Datorövning 3
Datorövning 4

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen samt ett projekt (grupparbete). Projektet är ett obligatoriskt moment i kursen, men påverkar inte graderingen 3,4 el 5.

Ordinarie skriftlig tentamen går 27 oktober kl 14-18 Johanneberg. Tillåtna hjälpmedel är Formelsamling samt valfri miniräknare med tömda minnen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

Tenta och kortfattade lösningar (december 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (oktober 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (augusti 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (januari 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (oktober 2015)