Markov Theory,  7.5 p,  Spring -08

We regret that this course is given in Swedish; we have
not been able to find The Right Text-Book in English!

********************************************************************

Lärare         Litteratur       Examination

********************************************************************


Markovkedjor och -processer bildar ett huvudområde inom sannolikhetsteorin,
som
erbjuder otaliga möjligheter för modellbyggande inom  naturvetenskap, teknik
och andra områden, bl.a. inom statistisk fysik, biologi (genetik och populations-
dynamik), industriell planering, datalogi och den finansiella världen. Denna kurs
täcker grundläggande teori och exempel. Vi ägnar oss bl.a. åt random walk;
Markovkedjor i diskret tid; Markovkedjor i kontinuerlig tid och då särskilt
födelse- och dödsprocesser, för dessa är Poissonprocessen grundläggande.
Bland tillämpningarna ägnar vi särskild uppmärksamhet åt kömodeller.

Som kurslitteratur kommer att användas kompendiet

Jan Enger & Jan Grandell: Markovprocesser och köteori.

Det kommer att delas ut (gratis) vid första föreläsningen.
För den som är nyfiken: klicka nedan för kompendiet!

Lokal är  MVF 26,  och tider  för föreläsningar och övningar är:
tisdagar 10.00-11.45 och torsdagar  13.15-15.00  (Torgny Lindvall, föreläsningar )
tisdagar 13.15-15.00 (Sofia Tapani, övningar)
Men  första tisdagen är det 4 tim. föreläsningar!

Det blir nog en eller annan gästföreläsning.

Inga obligatoriska moment ingår i kursen, men ni får se många
saker som säkert kommer att locka er till datorerna för att arbeta
med beräkningar, simuleringar, och grafik!

Vi ses   första gången tisdagen 1/4 kl. 10.00  i  MVF 26. 

        Väl mött!   Torgny Lindvall & Sofia Tapani
 

---------------------------------------------------------------

Klicka här  för  kompendiet

------------------------------------------------------------------------------------------
  

Och här för lite om A.A. Markov:          Vem var Markov?

 

*********************************************************************************************************