Aktuella meddelanden
2012-11-27 Nu finns de exempel som har visat på föreläsningarna att ladda ner.
2012-11-13 Nu finns det facit till extrauppgifterna!
2012-11-09 Föreläsningarna den 19/11 och 20/11 har bytt plats. Nu är föreläsningen i bioformatik på måndagen. Kursplaneringen har uppdaterats.
2012-11-05 Nu finns det föreläsningsanteckningar för bioinformatiken.
2012-09-27 Hemsidan online! Kursstart 29/10 klockan 13.15 i KA! Välkomna!
Lärare
Erik Kristiansson (kursansvarig, examinator, föreläsare)
Graham Kemp (föreläsare)
Fredrik Boulund (övningsledare)
Viktor Jonsson (övningsledare)
Kurslitteratur och utdelat material
Jay L Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, eighth edition (International Edition), ISBN-13: 978-0-8400-6827-9, Duxbury, Thompson, Belmont, Ca, USA

Bioinformatics: Lecture notes

Kursplanering med rekomenderade övningsuppgifter (uppdaterad 2012-11-09)

Hjälpvariabler för statistiska test och konfidensinterval

Extrauppgifter i statistik och sannolikhetsteori, Facit

Exempel från föreläsningarna
Examination
Examination i kursen sker genom
1. Skriftlig tentamina (18 december, fm)
2. Obligatoriska datorlaborationer i bioinformatik
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Gamla tentor
Tenta 2013-04-03 (facit)
Tenta 2012-12-18
Tenta 2012-08-22
Tenta 2012-04-10
Tenta 2011-12-13
Tenta 2010-08-18
Tenta 2010-04-10
Tenta 2009-12-15 (facit)
Tenta 2009-08-19
Tenta 2009-04-18
Tenta 2008-12-16 (facit)
Tenta 2008-03-29
Tenta 2007-12-18 (facit)
Tenta 2007-08-23
Tenta 2007-04-14 (facit)
Tenta 2006-12-22 (facit)