Grundutbildning vid Chalmers

Avdelningen för matematisk statistik ansvarar för utbildning i ämnet matematisk statistik vid både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet. Kurser ges dels inom de olika civilingenjörslinjerna vid Chalmers, dels inom olika utbildningsprogram vid Göteborgs universitet, och dels som fristående kurser vid universitetet. Information om Matematikprogrammets statistiska inriktning hittar du här.

Våra kurser

Examensarbeten

Många studenter väljer att göra sitt examensarbete inom matematisk statistik.

Kontakt

Relaterade utbildningsprogram

Vi håller kurser vid ett flertal linjer och program:

Allmän utbildningsinformation från Chalmers

Andra länkar relaterade till matematisk statistik hittar du här.


Informationsansvarig: Rossitza Dodunekova
Senast uppdaterad