MSG100 Sannolikhetsteori 1 (15 hp)

En obligatorisk kurs (kursplan) inom Matematikprogrammet
Examinator Serik Sagitov
Föreläsare: Serik Sagitov (del 1 och veckor 1-3 i del 2), samt Olle Nerman (veckor 4-7 i del 2)
Övningsledare: Tobias Abenius

Kurslitteratur: "Stokastik" av Sven Erick Alm och Tom Britton (feltryck hittar du här och här).
Bredvidläsning: Slumpens skördar, Kazinoteori, Sant eller sannolikt

Tider (veckor 35-41 samt 43-49)
Måndagar 13.15-15.00, sal MVF26, föreläsningar
Onsdagar 13.15-15.00, sal MVF26, föreläsningar
Onsdagar 15.15-17.00, sal MVF26, övningar
OBS1: Föreläsningen på måndagen den 25 okt. ställs in pga MY-dagen
OBS2: Föreläsningen på måndagen den 1 nov. bytas med Övningar på onsdagen den 27 okt
Tentor
Del 1 (omfattning): Onsdagen den 20 oktober, 2010, 08:30-12:30 på Hörsalslängan (se anslag i HA1, Hörsalsvägen 4)
Del 2 (omfattning): Måndagen den 13 december, 2010, 08:30-12:30
Vid tentamen är det tillåtet att använda sig av
räknedosa med tömda minnen
egen formel samling på 4 A4 sidor (dvs 2 blad)
tabeller som behövs kommer att delas ut vid tentamenstillfället.
Gamla Tentor
2010 del 1
Typtenta för del 2
Studentlistor
2010
Kursutvärderingsenkät för del 1 - stängs 27 oktober 2010
Kursutvärderingsenkät för del 2

Preliminärt program för föreläsningarna


Del 1 - Sannolikhetsteori
Vecka
Avsnitt
Innehåll
vecka 1 kap 1, kap 2.1-2.5 Utfallsrum, händelser, sannolikhetsaxiomen. Kombinatorik och ändliga utfallsrum. Oberoende, betingning. Lagen om total sannolikhet, Bayes sats.
vecka 2 3.1-3.5 Kontinuerliga och diskreta stokastiska variabler. Fördelningsfunktion. Väntevärde och varians. Markovs olikhet, Chebyshevs olikhet.
vecka 3 3.6-3.7 Speciella diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler.
vecka 4 3.8-3.9 Simultana fördelningar. Betingade fördelningar och oberoende, kovarians. Normalfördelningen i två dimensioner.
vecka 5 3.10 Funktioner av slumpvariabler, betingat väntevärde, betingat varians. Genererande funktioner.
vecka 6 3.11-3.13 Stora talens lag. Centrala gränsvärdesatsen. Approximationer av fördelningar.
vecka 7 kap 1-3 Kurssammanfattning. Frågestund inför tentan.
vecka 8 kap 1-3 TENTAMEN del 1

Del 2 - Inledning till Stokastiska processer, Simulering och Statistisk inferens
Vecka
Avsnitt
Innehåll
vecka 1 4.1-4.2 Lösning till tenta i del 1. Slumpvandring. Binomial processen.
vecka 2 4.3, 4.5 Poissonprocessen. Brownsk rörelse.
vecka 3 kap 5-6 Simulering. Datanalys.
vecka 4 10.1-10.3, 7.1-7.2 Statistiska undersökningar. Punktskattning.
vecka 5 7.3-7.4 Konfidensintervall. Hypotesprövning.
vecka 6 7.5-7.6 (ej 7.5.3) Inferens vid standardfördelningar.
vecka 7 9.1-9.2 Enkel linjär regression
vecka 8 kap 4-7, 9 TENTAMEN del 2


Preliminär övningslista


Del 1
Vecka
  Uppgifter
vecka 1 201, 202, 208, 209, 213, 218, 339, 2.4.3,
vecka 2 3.2.1, 3.3.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.8, 301, 305, 3.5.9
vecka 3 3.6.1, 3.6.5, 3.6.7, 3.6.10, 3.6.15, 3.6.22, 3.6.28, 3.7.3, 3.7.7, 3.7.16
vecka 4 3.8.2, 3.8.4, 3.8.6, 3.8.7, 3.9.1, 3.9.6
vecka 5 3.10.2, 3.10.5, 3.10.7, 3.10.8, 3.10.11, 3.10.12
vecka 6 3.11.2, 3.11.3, 3.12.2, 3.12.4
vecka 7 3.13.1, 3.13.3, 3.13.5, 3.13.8

Del 2
Vecka
  Uppgifter
vecka 1 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 401, 402, 403.
vecka 2 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3a-c, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 406
vecka 3 413, 414, 415, 4.5.1, 424, 425, 426
vecka 4 7.2.1, 7.2.2, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.11, 7.2.21
vecka 5 7.3.1, 7.3.3, 7.5.2, 7.5.4, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.9
vecka 6 7.4.5, 7.6.3, 7.6.7, 7.6.12, 7.6.17, 7.6.19, 7.30, 7.36
vecka 7

Rekomenderade hemuppgifter


Del 1
Vecka
  Uppgifter
vecka 1 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2, 2.5.6, 2.5.7
vecka 2 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.5, 3.5.7,
vecka 3 3.6.2, 3.6.4, 3.6.8, 3.6.9, 3.6.11, 3.6.14, 3.6.17, 3.6.21, 3.6.25, 3.7.11, 3.7.17
vecka 4 3.8.1, 3.8.3, 3.8.5, 3.9.2, 3.9.5
vecka 5 3.10.3, 3.10.6, 3.10.9, 3.10.10, 3.10.13
vecka 6 3.11.1, 3.11.4, 3.12.1, 3.12.3
vecka 7 3.12.2, 3.13.4, 3.13.7, 3.13.9

Del 2
Vecka
  Uppgifter
vecka 1 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 401, 402, 403.
vecka 2 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3a-c, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 406
vecka 3 413, 414, 415, 4.5.1, 424, 425, 426
vecka 4
vecka 5
vecka 6
vecka 7