MSG810, Matematisk statistik och diskret matematik, "Hösten 07,2" [TimeEdit]