Analys & Linjär algebra K+Kf+Bt, del a, ht 2002,

Förel. och studio

måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10 fö KE
kenneth
studio, Kf+Bt
kenneth+maria, jan#+marcus
fö KE
kenneth
fö* HB3
kenneth
10-12 studio, K
kenneth+häkan, axel+johan
studio*, K
kenneth+håkan, axel+johan
13-15 studio, Kf+Bt
kenneth+maria, jan+marcus
studio*, Kf+Bt
kenneth+maria, jan+marcus
15-17 studio, K
kenneth+hakan, axel+johan
# ersätts av axel vecka 1
* vecka 2,4,6

Gruppverksamhet, vecka 1

måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12 grupp Kf123
KS63
tobias
13-15
15-17 grupp K12, K34, K56
KS1, KS11, KS32
axel, georgios, fredrik
grupp Bt12, Bt34, Bt56
KS61, KS62, KS63
erik, håkan, kenneth

Gruppverksamhet, vecka 2-7

måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12 grupp Kf, Bt12, Bt34, Bt56
KS63, KS11, KS32, KS61
tobias, erik, david, fredrik
grupp Kf, Bt12, Bt34, Bt56
KS63, KS11, KS32, KS61
tobias, erik, david, fredrik
13-15 grupp K12, K34, K56
KS32, KS61, KS62
axel, georgios, fredrik
grupp K12, K34, K56
KS32, KS61, KS62
axel, georgios, fredrik
15-17

/Kenneth


Last modified: Tue Aug 15 15:18:36 MET DST 2000