Schema för presentationer av projekt

 

Fredag 13/12, sal KD1:

8.00: Camilla & Una (Oljeutsläpp)

8.20: Carl & Jenny (Proteiner)

8.40: Julia & Sofia (Vinkylning)

9.00: Andreas, Sebastian, Johan & Anders (Titrering)

9.20: Anders, Erik & Daniel (Adaptiv nätförfining)

9.40: Rast

10.00: Josefine & Veronica (Utsläpp i sjö)

10.20: Daniel & Magnus (Volterra-Lotka)

10.40: Anna, Mikaela & Maria (Katalysator)

11.00: Anna, Hanna, Lisen, Anna (Kväeverening i biofilm)

11.20: Peter, David, Peter (Volterra-Lotka)

Fredag 13/12, sal KD2:

8.00: Karl & Per (Titrering)

8.20: Lukas, Johan & Johan (Kunskapsflöden)

8.40: Mauritz, Erik & Anders (Lorenz)

9.00: Lisa & Marie (Adsorption)

9.20: Maria, Josefine, Eva-Marie (Vinjäsning)

9.40: Rast

10.00: Erik, Markus, Daniel (Titrering)

10.20: Malin & Christina (Nedkyling av dykare)

10.40: Maja, Mikael & Lina (Temperaturflöden i stjärnor)

11.00: Karin & Frida (Hus med inre rand)

11.20: Sawsan, Linn & Marie (Kväverening i biofilm)

Tisdag 17/12, sal KD1:

8.00: Christoffer (Katalysator)

8.20: Erik, Ann-Lousie & Pamela (Mekanik)

8.40: Fredrik, Jonas, Bengt & Erik (Volterra-Lotka)

9.00: Pernilla & Charlotta (Titrering)

9.20: Hanieh, Oskar & Christoffer (Patterns Formations)

9.40: Rast

10.00: Andreas, Oskar, Ronnie & David (Lorenz)

10.20: Martin, Kristofer & Rickard (Titrering)

10.40: Alexander, Anton & Mattias (Volterra-Lotka)


Enligt överrenskommelse: Daniel, Sophie & Helena (Adsorption)


Ytterligare instruktioner för redovisning och rapport

  • Förbered en presentation på max 15 min så att det blir tid för några frågor innan nästa grupp.

  • Tanken är att ni sitter med och lyssnar på den förmiddagen som ni själva redovisar. Ni är förstås välkomna att lyssna på ett andra pass också.
  • Spara lösningar och plottar i största möjliga mån så att ni slipper köra ert program när ni redovisar, det minskar risken för strul. Man kan använda kommandot save i matlab för att spara variabler.

  • Det som är viktigast att redovisa är ert problem, er matematiska modell, vilka tricks och förenklingar som blivit nödvändiga samt relevanta resultat.

  • Var noga med att göra figurer som publiken/läsaren lätt förstår och kan avläsa. Detta blir ännu viktigare i rapporten där ni troligen är hänvisade till gråskalebilder. För att underlätta kan man t.ex. lägga på nätet på en yta för att framhäva strukturen. Det kan också vara idé att från början skapa bilderna i gråskala (sätta colormap till gray).

  • Rapporterna ska vara mig till handa senast torsdag 19/12 kl 17, men lämnas med fördel vid presentationen.


  • Rickard Bergström
    Last modified: 2002-12-09