Partiella differentialekvationer, F2, lp4 2003

 

Läsanvisningar

Förkortningar:

CDE - Eriksson, Estep, Hansbo and Johnson: Computational Differential Equations (CDE), Studentlitteratur/Cambridge, 1996. CDE in brief

AMBS - Eriksson, Estep and Johnson: Applied Mathematics: Body and Soul Springer, 2003.

F - Föreläsning

Ö - Övning

R - räkna själv

Referenserna till CDE och AMBS täcker samma material (det räcker alltså att följa en av dem), detta gäller både läsning och tal.

Förkunskaper som underlättar
CDE kap 3, 4, 13
F 1a
CDE kap 12, 15.0.1, 13.5 (med tidsberoende), 6.2.1 (för 1D-fallet), 8.1.5 (första styckena)
AMBS kap 73.1 (med tidsberoende), 73.4, 53.1 (för 1D-fallet)
Se även delar av det extra materialet om robinrandvillkor i 1D och robinrandvillkor i 2D
F 1b
CDE 8.01, 15.0.3
AMBS 73.6-7, 73.10-11
Ö 1
CDE kap 5.1-5.4.2
AMBS kap 52.1-52.4
R 1
CDE 13.4, 13.19, 13.30, 5.1, 5.7, 5.9, 5.21, 5.25, 5.26
AMBS 61.9, 61.11 (kolla även laplacen), 67.1, 52.3
F 2a
CDE 6.2.2-3, 8.1
AMBS 53.4-6
F 2b
CDE 8.2
AMBS 53.7
Ö 2
CDE 8.2
R 2
CDE 6.12, 8.4, 7, 8, 9, 10, 11
AMBS 53.2 (Tyvärr saknas uppgifter som motsvarar CDE:s)
F 3a
CDE 15.1, (bra att även titta på 14)
77.1-6, (bra att även titta på 76)
F 3b
Gästföreläsning
Ö 3
Mer från CDE 8.2
R 3
CDE 15.13, 14, 15, 23, 26, 27, 28
AMBS 77.1, 3, 4, 9
F 4a
MTS-dagar
F 4b
CDE 13.5, 16.1-3
AMBS 73.1-3, Finns tyvärr inget som motsvarar 16.2-3, hör av er till mig om ni nyttjar enbart AMBS.
Ö 4
Handledning, projekt 1
R 4
CDE 16.9, 14, 15, 17
Finns tyvärr inget som motsvarar kap 16, hör av er till mig om ni nyttjar enbart AMBS.
F 5a
CDE 17.1-2
AMBS: Finns tyvärr inget som motsvarar 17, hör av er till mig om ni nyttjar enbart AMBS.
F 5a: Gästföreläsningen (Överkursmaterial)
CDE 9.2-3, 10.6-7
AMBS 57 (samt kap 58 om Lorenz-problemet)
F 5b
CDE 17.2-3
AMBS: Finns tyvärr inget som motsvarar 17, hör av er till mig om ni nyttjar enbart AMBS.
Ö 5
CDE 15.39, 16.15, 17.11
R 5
CDE 17.5, 7, 12, 19, 20, 21, 27
AMBS: Finns tyvärr inget som motsvarar kap 17, hör av er till mig om ni nyttjar enbart AMBS.
F 6a
CDE 20.0, 3
AMBS: 73.12-13
F 6b
CDE 18.1-2
AMBS: 73.5, 77.15
Ö 6
CDE 17.21, 35, 20.1, 14
R 6
CDE 20.3, 15, 18.5, 6
AMBS: 73.15

Tentaläsning

Läsanvisningar i kapitelordning för CDE (preliminär, t.o.m. lv 6):
6.2, 6.5, 8.0-8.2, 8.6, 12, 13.5, 15.0-1, 15.4, 16.1-16.3, 17.1-3
(Förkunskapsmaterial: 3.4, 4.6, 5, 13.1-3, 14)

Läsanvisningar i kapitelordning för AMBS (preliminär, t.o.m. lv 6):
53.1-7, 73, 77, (Anm: AMBS saknar lite material om värmelednings- och vågekvationen.)
(Förkunskapsmaterial: 52, 67-69, 76)

Tenta-PM (ps) med vad som kan komma på tentan. (preliminär, t.o.m. lv 6)

Rekommenderade tentarelevanta tal från "Exercises" och "Problems" (se extra material):
E: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14
P: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (cG1 i tiden=Crank-Nicholson), 11 (dG0 i tiden=Implicit Euler), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 28, 29


Editor: Rickard Bergström
Last modified: 14 Jan 2003